Now showing items 1-1 of 1

  • Použití monodromie ke zjednodušení polynomiálních soustav 

   Author: Viktor Korotynskiy; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Existuje mnoho problemů v počítačovém vidění, robotice, statistice, biologii, které vyžadují řešení soustav polynomiálních rovnic. Každá formulace problému pomocí polynomiálních rovnic má neznámé (které se snážíme vypočítat) ...