Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza a sekvenční dolování logistických dat 

   Author: Mihalovič Filip; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aproximace konvexních funkcí v algoritmech pro řešení stochastických her 

   Author: Jaroslav Šafář; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V této práci se soustředíme na aproximaci konvexních funkcí v Heuristic Search Value Iteration algoritmu pro řešení Jednostranně Částečně Pozorovatelných Stochastických Her. Jedná se o dynamické hry, kde první hráč má ...
  • Detekce událostí z textových dat 

   Author: Kala Tomáš; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Detekce událostí je proces analýzy textových dokumentů za účelem odhalení událostí, které se během doby jejich vydání staly ve světě. Tento proces je založen na předpokladu, že sémanticky podobná slova se zvýšeným výskytem ...
  • Optimalizace sémantického dvojshlukování 

   Author: Kubelka Petr; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Čermák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Dvojshlukování je populární způsob, jak analyzovat data genové exprese, zejména při objevování setů genů, které jsou si funkčně podobné v rámci specifických biologických podmínek. Cílem této bakalářské práce je otestovat ...
  • Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu 

   Author: Sixta Tomáš; Supervisor: Šochman Jan; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zvyšování rozmanitosti slabých klasifikátorů ve složených klasifikátorech pomocí příznakových grafů 

   Author: Kunc Vladimír; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kubalík Jiří
   Jedním z běžných problémů strojového učení na datech genové exprese je nedostatek vzorků --- tyto datasety mají obvykle několik desítek tisíc atributů ale v nejlepším případě jen několik desítek vzorků, navíc, vzorky získané ...