Now showing items 1-1 of 1

    • Anténa s dielektrickou tyčí 

      Author: Lonský Tomáš; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
      Tato práce se zabývá problematikou návrhu antény s dielektrickou tyčí. V rešerši je uveden teoretický postup návrhu a dalších klíčových aspektů. Dále zde čtenář najde vypracování reálného návrhu antény pro frekvenci 5-6 ...