Now showing items 1-20 of 20

  • A case study about implementing a CRM system to a company 

   Author: Muradoglu Mehmet Fatih; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   Cílemtétopráce je analyzovatproblematiku CRM, vytvořitmetodiku pro pochopení základů řízení vztahů se zákazníky a tuto metodiku ověřit na vybraném zákazníkovi. Práce je rozdělenana 3 části. V první je detailně analyzována ...
  • Alokace nákladů a what-if analýzy ve velkých firmách 

   Author: Chovanec Jakub; Supervisor: Hruška Zdeněk; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza a optimalizace procesů FEL 

   Author: Kubera Ondřej; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza využitelnosti metod pro zlepšování výkonnosti v akademickém prostředí 

   Author: Špeta Michal; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aplikace znalostního managementu v praxi 

   Author: Šimák Boris; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Budování značky v prostředí akademických institucí 

   Author: Aleš Górecki; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pešek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu a budování značek v prostředí akademických institucí. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou vymezeny klíčové pojmy a představeny analytické metody, použité ...
  • Byznys analýza projektu přechodu z ICT on-premise do cloudového prostředí 

   Author: Mráz Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Slabý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou přechodu z on-premise řešení na řešení založené na cloud computingu z pohledu projektového řízení a vytvoření nástroje na odhad nákladů pro analýzu v tomto projektu. %Hlavním obsahem ...
  • Internet věcí a možnosti jeho využití v nevýrobních sektorech 

   Author: Smetanová Lucie; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou internetu věcí a zaměřuje se na jeho využitelnost v nevýrobních sektorech. Teoretická část definuje pojem internet věcí, stručně popisuje jeho vývoj, objasňuje, jak internet ...
  • Možnosti formalizace modelování procesů 

   Author: Hrabák Marek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Možnosti hodnocení investic do cloudového prostředí 

   Author: Koška Petr; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Geuss Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Možnosti predikce číselných řad derivátových komodit (se zaměřením na opce) 

   Author: Zaloga Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti využití Managed Services v odvětví služeb 

   Author: Carva Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řízení změn v ICT projektech společnosti ČEZ, a.s. 

   Author: Kampů Petr; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Marková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi řízení projektů, zvolením vhodné metodiky. Konkrétně se práce zaměřuje na řízení změn v ICT projektech a porovnává tři konkrétní metodiky IPMA, PRINCE2 a Agile. Zvolená metodika je ...
  • Virtuální příprava procesních analytiků 

   Author: Jan Polan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá procesním řízení, jeho výukou a přípravou procesních analytiků. V první části práce je definováno procesní řízení a teorie s ním související. Popsány jsou rovněž různé oblasti procesní analýzy. ...
  • Vliv využívání mobilních zařízení v činnosti podniku 

   Author: Mastný František; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Vliv znalostního managementu na výkonnost firmy v ICT prostředí 

   Author: Do Petr; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Diplomová práce na téma "Vliv znalostního managementu na výkonnost firmy v ICT prostředí" je zaměřena na praktické uplatnění moderní disciplíny zabývající se daty, informacemi a znalostmi a její integrací do stávající ...
  • Využitelnost věrnostních programů v prostředí e-shopů 

   Author: Radim Bobek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pňakovič Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá problematikou věrnostních programů a jejich dopadu na chování zákazníků se zaměřením na e-shopy. V první části jsou definovány teoretické základy potřebné ke správnému pochopení práce, které ...
  • Využití Realných opcí pro hodnocení investic cloudových technologií 

   Author: Mastný Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato práce popisuje teorii reálných opcí (ROT) a přirovnává její vlastnosti k charakteristikám cloud computingu. Na základě tohoto spojení vyslovujeme myšlenku o využití reálných opcí k ohodnocení flexibility, kterou cloud ...
  • Zavedení Master Data Managementu a řešení datové kvality ve společnosti 

   Author: Koubek Ondřej; Supervisor: Drozen Pavel; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Způsoby budování a provozování center excelence v akademickém prostředí 

   Author: Kohoutková Zora; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   Táto práca poskytuje pohľad na problematiku budovania a prevádzkovania centier excelence. Obsahuje teoretické vysvetlenie pojmov z rôznych úhlov pohľadu. Pojmy a definície sú podchytené praktickými príkladmi. V práci sú ...