• Analýza inteligentních elektrických sítí 

   Autor: Krebs Zbyněk; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Cost of electrical energy in complex energy system 

   Autor: Doroshenko Alexandr; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
   Wind power is the most developing area in the Kazakhstan renewable energy market, but there are a lot of limitations on its integration into power system, including balancing activities. The main idea is to locally balance ...
  • Ekonomická efektivita a potenciál nových decentrálních energetických zdrojů 

   Autor: Němec Miloš; Vedoucí práce: Adamec Marek; Oponent práce: Beneš Martin
   Diplomová práce se zabývá ekonomickou efektivitou a potenciálem nových decentralizovaných zdrojů energie využívajících obnovitelné zdroje. V prvním bodě je nejprve analyzována současná energetická legislativa a Státní ...
  • Ekonomická efektivnost výroby elektřiny z moderních vodních zdrojů 

   Autor: Šárpataky Samuel; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cieľom mojej diplomovej práce bolo charakterizovať typy vodných turbín od ich počiatkov v histórii až po súčasnosť. Následne charakterizovať technológiu turbíny SETUR doc. Sedláčka a vytvoriť návrh tejto turbíny pre rodinný ...
  • Ekonomická efektivnost zavádění "SMART Metering" v podmínkách ČR 

   Autor: Misirača Boriša; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Liberalizovaný trh s plynem 

   Autor: Blažek Pavel; Vedoucí práce: Adamec Marek; Oponent práce: Fajman Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Marketing v energetice 

   Autor: Dubakova Anna; Vedoucí práce: Adamec Marek; Oponent práce: Vinklerová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Motivace investorů k budování nového jaderného zdroje za podmínek současného trhu 

   Autor: Štván Vítězslav; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Adamec Marek
   Obsahem této diplomové práce je širší pohled na podporu nových jaderných zdrojů na území Evropské unie, podložený výpočty ekonomické návratnosti jednotlivých variant. Díky vysokým investičním i provozním nákladům a velmi ...
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Autor: Kratochvíl Štěpán; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stanovení hodnoty firmy 

   Autor: Procházka Radim; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)