Now showing items 1-1 of 1

  • Zvýšení přenosové schopnosti propojení Německa s Rakouskem přes území ČR 

   Author: Petra Dušková; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kašák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na přenosovou soustavou České republiky a uvádí dvě možné nové trasy dvojitého vedení 400 kV, které by navýšily přenosovou schopnost na česko – rakouském profilu. Nákladové porovnání těchto ...