Now showing items 1-1 of 1

    • Historická analýza akciových indexů 

      Author: Čeřovský Jiří; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Králík Tomáš
      Tato bakalářská práce se zabývá historickou analýzou akciových indexů. Pro analýzu jsem zvolil americký index Dow Jones Industrial Average, německý Deutscher Aktienindex a český index Burzy cenných papírů Praha. Cílem této ...