Now showing items 1-20 of 953

  • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

   Author: Martin Tichý; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na akumulaci elektřiny z intermitentních obnovitelných zdrojů do vodíku, zvláště pak na využití tohoto energetického média pro pohon autobusů městské hromadné dopravy. Práce obsahuje ...
  • Diagnostika asynchronních motorů 

   Author: Jan Berg; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem diagnostiky asynchronních elektromotorů. Teoretická část rozebírá princip asynchronních elektromotorů, jejich časté poruchy, možné příčiny a měření vstupních veličin. Praktická část se ...
  • Současnost a budoucnost vodíku v elektroenergetice a mobilitě 

   Author: Petr Dobeš; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových technologií a jejich aplikací v praxi. V první části práce je zpracována rešerše současně používaných metod výroby a skladování vodíku. Využití vodíku v mobilitě je ...
  • Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 

   Author: Jan Bouček; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na porovnávání ročních nákladů na provoz elektromobilu a automobilu na klasický benzínový či naftový pohon. Výsledkem práce je komplexní přehled všech nákladů spojených s užíváním automobilu ...
  • Ukládání elektrické energie do vodíku ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

   Author: Miroslav Suchý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce řeší problematiku akumulace elektrické energie, zejména pak akumulaci do chemické energie v podobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Práce zahrnuje technologický návrh a potřebné smlouvy pro nakupování elektrické ...
  • Studium vrstev vytvořených tenkovrstvými technologiemi 

   Author: Marek Cerman; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tenkých vrstev. Práce je rozdělena na čtyři části. První dvě části shrnují teorii tenkých vrstev, a to zejména jejich vlastnosti a metody tvorby. Třetí část je praktická a ...
  • Analýza obnovy malé vodní elektrárny 

   Author: Jaromír Kníže; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce v první části shrnuje aktuální stav využití energetiky malých vod v České republice. Konkrétně se zaměřuje na řeku Berounku. Zjišťuje stav příčných překážek toku a jejich využití k energetickým účelům. Na ...
  • Energetický audit administrativního objektu 

   Author: Václav Poživil; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem bakalářské práce je vymezení energetického auditu v zákonech, vyhláškách a normách České republiky a následné zpracování energetického auditu administrativní budovy. Začátek bakalářská práce je věnován vymezení pojmu ...
  • Analýza využití e-mobility v rámci samosprávy 

   Author: Milan Klempay; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práca sa zaoberá širším spektrom problematiky rozvoja elektromobility. Tému som zvolil na základe neefektívneho využívania dotácií územných celkov na Slovensku, pre tento účel. V prvej časti rozoberám legislatívny ...
  • Residential Building Power Supply with Renewable Energy Sources 

   Author: Anton Makarov; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Současný výzkum je zaměřen na ekonomický odhad obnovitelné energetické účinnosti v regionech s nízkým větrným potenciálem. Problém je v tom, že v některých regionech, jako je například Ruská federace, je využívání obnovitelných ...
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Jakub Petrůj; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje ...
  • Náhrada stávajícího zdroje pro start ze tmy v uhelné elektrárně 

   Author: Jakub Zapletal; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího zdroje záložní energie a nalezením optimálního technologicko-ekonomického řešení. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části je uveden současný technologický ...
  • Využití elektromobility ve vybraných zemích EU 

   Author: Andrei Cazachevici; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá elektromobilitou a jejím stavem ve vybraných zemích Evropské unie včetně České republiky. V mé práci do vybraných zemí patří také Norsko, které není členem EU. Vzhledem k tomu, že v Norsku ...
  • Elektrické parametry kompozitních materiálů pro 3D tisk metodou FDM 

   Author: Kristián Solar; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá elektrickými parametry pro různé materiály, zejména kompozitními, pro 3D tiskovou metodu FDM a jejich ekonomickým zhodnocením. Nejprve jsou popsány hlavní kategorie 3D tisku s bližším zaměřením ...
  • Pájení v elektrotechnice 

   Author: Vít Machalický; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Práce se zabývá dělením pájení na kusovou a hromadnou výrobu. Popisuje různé druhy výroby a zařazuje je. Dále charakterizuje vybrané pájky a tavidla. Je zde zkoumán vliv vybraných tavidel a na smáčitelnost pájek. V ekonomické ...
  • Analýza návratnosti fotovoltaických systémů instalovaných v Evropské unii 

   Author: Tereza Trunkátová; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Bakalářská práce pojednává o podobě státních podpor pro fotovoltaické systémy ve vybraných zemích Evropské unie. V další části práce se specifikuje modelový objekt, pro nějž je fotovoltaický systém navržen a následně je ...
  • Elektromobilita v České republice 

   Author: Kristián Hudec; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská́ práce se zabývá́ analýzou současného stavu elektromobility. V první části jsou přiblíženy její technické́, ekonomické́ a ekologické́ aspekty. Z hlediska ekonomických aspektů se práce zaměřuje především ...
  • Vrstvové technologie v elektronice 

   Author: Jakub Novák; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi tenkých a tlustých vrstev. Teoretická část práce je zaměřena na popis elektrických a mechanických vlastností a dalších specifik tenkých a tlustých vrstev. Dále jsou probrány ...
  • Strategie trhu s plynem 

   Author: Šárka Jablonská; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá trhem zemního plynu ve třech evropských zemích – v Rakousku, Slovenské republice a České republice. Jsou zde analyzovány druhy trhů, způsoby obchodování a následně cenotvorba, která v rámci ...
  • Implementace přírodních materiálů ve stavebnictví s ohledem na odolnost před bleskovým výbojem 

   Author: Anna Faltysová; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu přírodních materiálů splňujících ekologická kritéria ve stavitelství a současně je návrhem vhodných netradičních stavebních materiálů v porovnání s konvenčními. Úvodní část ...