Now showing items 1-2 of 2

  • Náhrada zdroje energie v bytovém domě 

   Author: David Černý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Diplomová práce se zaměřuje na instalaci domácí kotelny pro účely vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě ve Slaném a na následné energeticko-ekonomické vyhodnocení provozu. Na začátku práce je shrnuta platná legislativa ...
  • Optimalizace ohřevu teplé vody pomocí tepelného čerpadla dle venkovní teploty z energetického hlediska 

   Author: Dušan Stěhule; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Lipčák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   V této diplomové práci je nejprve uvedený stručný přehled základních typů tepelných čerpadel, včetně je- jich konstrukce a principu fungování. Kapitola o tepelných čerpadlech dále popisuje ukazatele, kterými lze vyjádřit ...