Now showing items 920-939 of 1087

  Subject
  T 06 B [1]
  Taguchi,orthogonal arrays,full factorial experiments,FFE,TOA,Electrically conductive adhesives,ECA,quality [1]
  Taguchi,ortogonální oblasti,úplné faktorové experimenty,FFE,TOA,elektricky vodivá lepidla,ECA,jakost,kvalita [1]
  Technical and non-technical losses, illegal consumption, consumption of online measurement, remote meter reading, electricity [1]
  Technické a netechnické ztráty, neoprávněné odběry, měření on-line spotřeby, dálkový odečet, elektrická energie [1]
  Tenzory polarizovatelnosti, elektricky malé objekty, Rao-Wilton-Glisson báze, rovnice pro elektrické pole v integrálním tvaru, impedanční matice. [1]
  Tepelná čerpadla [1]
  Tepelná čerpadla,Otopná soustava,Měření [1]
  tepelná čerpadla,vytápění budov,reálná data o počasí,topný faktor (COP) [1]
  tepelná energie [1]
  tepelná izolace [1]
  tepelná ztráta [1]
  Tepelné cerpadlo, termodynamika, teplo, proudení, vedení, sálání, výpocet ztrát budovy, dimenzování otopného zdroje, nasazení tepelného cerpadla, ekonomické zhodnocení. [1]
  tepelné čerpadlo [2]
  Tepelné stroje [1]
  Tepelné výměníky [1]
  Tepelné ztráty [1]
  tepelné ztráty, prostup, větrání, infiltrace, kondukce, konvekce, radiace, otopná soustava, otopná plocha, podlahové vytápění, tepelný zdroj, tepelné čerpadlo, solární kolektor, fotovoltanický článek, ekonomické porovnání [1]
  teplo, energetika, parní kotel, elektrická energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), podpůrné služby PpS, regulační energie [1]
  teplo, výpočet ztrát budovy, spotřeba energie, klimatické údaje, Protech. [1]