Now showing items 1-1 of 1

    • Termo-mechanické zkoušky pájených spojů 

      Author: Beran Tomáš; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
      Diplomová práce je zaměřena na přetavení pájecí slitiny jednotlivých typů a termomechanické zkoušky závislé na vzniku intermetalických sloučenin doprovázejících heating factor. Teoretická část se zabývá pájecími slitinami, ...