• Racionalizační studie distribučních kanálů spol. Stardental (ČR), s.r.o. 

   Autor: Kolačný Jan; Vedoucí práce: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zefektivnění systému údržby ve spol. ZVVZ Machinery,a.s. Milevsko 

   Autor: Alexa Jiří; Vedoucí práce: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tvorba kalkulačních postupů v podniku TOS Varnsdorf,a.s. 

   Autor: Scholz Pavel; Vedoucí práce: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Finanční analýza strojírenského podniku 

   Autor: Bezr Martin; Vedoucí práce: Freiberg František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh strategického plánu pro Inekon Systems 

   Autor: Truc Jiří; Vedoucí práce: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výrobní a technologický transfer ve spol. Sécheron Tchequie, s.r.o. 

   Autor: Sliacky Matej; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Aplikace systému CRM ve spol. SCADA Servis, s.r.o. 

   Autor: Vrážel Tomáš; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Koblížek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Implementace nástrojů zlepšování kvality 

   Autor: Bžoch Martin; Vedoucí práce: Kožíšek Jan; Oponent práce: Šámal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Aplikace moderních manažerských nástrojů v průmyslu 

   Autor: Černý Milan; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Kraml Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Diplomová práce se zabývá aplikací moderních manažerských nástrojů ve strojírenském podniku Howden ČKD Compressors s.r.o. Důkladně analyzuje tento podnik a porovnává jeho stav před akvizicí (ČKD Kompresory a.s.) se současným ...
  • Tvorba marketingové strategie 

   Autor: Smolek Ondřej; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie společnosti KOVOŠROT SUDA s.r.o. Práce je z důvodů přehlednosti rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dochází k popsání základních ...
  • Implementace štíhlé výroby do JAPA Vsetín, spol. s r.o. 

   Autor: Zajíček Petr; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-07)
   Diplomová práce se zabývá štíhlou výrobou a možností využití tohoto organizačního přístupu v malých firmách, věnujících se kusové výrobě. Společnost JAPA Vsetín spol. s r.o. v této DP vystupuje jako typický zástupce podobných ...
  • Návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně-společenského resortu 

   Autor: Šneberková Ludmila; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Oberhofnerová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Tématem diplomové práce je návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně - společenského resortu. Práce obsahuje relevantní teorie k problematikám reportingu a metodám prognózování, na které navazuje ...
  • Návrh podnikatelského plánu 

   Autor: Mandovec Jiří; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Maříková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Zabývá se tvorbou návrhu podnikatelského plánu pro začínající stavební společnost za účelem získání investora. Pro konkrétní podnikatelský nápad obsahuje důležité analýzy a definuje strukturu podnikatelského plánu, ve které ...
  • Implementace systému pro řízení údržby strojů ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

   Autor: Zajíček Štěpán; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Diplomová práce řeší otázku řízení údržby výrobního zařízení. Údržba je doposud stále podceňovanou součástí výrobních podniků, přitom dopady jejího fungovaní zásadně ovlivňují dostupnost a spolehlivost strojů. Údržba se ...
  • Návrh finančního plánu podniku AŽD Praha s.r.o. 

   Autor: Moravec Patrik; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Roubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Obsah této diplomové práce pojednává o tvorbě návrhu finančního plánu. Jedná se o střednědobý finanční plán, který je tvořen s použitím veřejně dostupných informací, jakými jsou finanční výkazy, budoucí odhady apod. Cílem ...
  • Hodnocení investičního projektu výstavby CNG plnicí stanice 

   Autor: Kysilka Hugo; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Souček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Předmětem a hlavním cílem diplomové práce je představení stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě a zhodnocení investičního projektu výstavby plnicí CNG stanice společností VEMEX s.r.o. Práce se věnuje teoretickým ...
  • Případová studie: Projekt restrukturalizace call centra 

   Autor: Louženský Jaroslav; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Horánska Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení nákladové efektivity restrukturalizace call center společnosti pomocí statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů. Projekt restrukturalizace obnáší centralizaci ...
  • Roční plán společnosti PYROSERVIS a.s. 

   Autor: Pekar Viktor; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Nosková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem práce je sestavení ročního podnikového plánu společnosti PYROSERVIS a.s. pro rok 2015. Důraz je kladen zejména na využití moderních přístupů plánování, softwarové podpory a zajištění integračních vazeb mezi plány. ...
  • Výrobní plánování v podniku orientovaném na štíhlou výrobu 

   Autor: Krs Jakub; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Ernest Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá softwarovou podporou plánování výroby ve štíhlém automotive podniku. Pro efektivní fungování podniku je nutné, aby se plán výroby transformoval do výrobních příkazů. To znamená, že je nutné mít ...
  • Závislost HDP na ekonomickém faktoru 

   Autor: Šangala Jakub; Vedoucí práce: Kožíšek Jan; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním závislostí mezi velkým počtem veličin. Čtenářům napomáhá vytvořit postup výběru a následné eliminace veličin, za účelem sestavení optimálního regresního modelu. K tomu poslouží aplikace, ...