Recently added

Now showing items 21-40 of 90

  • Hodnocení investice do výrobního stroje ve strojírenském podniku 

   Author: Vencl Štěpán; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Kruliš Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce hodnotí investiční projekt firmy DK STYL, s.r.o. a to konkrétně nákup výrobního stroje. Hodnocení zahrnuje ekonomickou efektivitu, analýzu rizika a také technologickou stránku stroje. První část práce ...
  • Metodika zavedení Toyota Production systému 

   Author: Novák Antonín; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodikou zavedení Toyota Production systému. V teoretické části je popsána historie, základní filozofie, 14 zásad řízení a některé jeho nástroje. V praktické části je analyzován současný ...
  • Výběr a implementace informačního systému do společnosti 

   Author: Holík Jakub; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Analýza stávajícího systému, výběr a implementace nového řešení na testovacím polygonu strojní společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o.. Součástí práce je zhodnocení implementace systému a návrh jeho dalšího rozvoje.
  • Analýza nákladů výroby bubnových sekaček 

   Author: Pelcl Tomáš; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hrouda Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Hlavním cílem této práce je aplikace metody Activity-Based Costing na konkrétní strojírenský podnik. Pomocí této moderní metody je provedena analýza nákladů třech nejprodávanějších výrobků a je vytvořen informační systém ...
  • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií 

   Author: Kaše Jan; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Macháčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem studie proveditelnosti ...
  • Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development 

   Author: Dimmock Matthew David; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of technology. We address the ...
  • Podnikatelský záměr strojírenského podniku 

   Author: Dobrovolschi Olga; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
   Cílem bakalářské práce je vypracování postupu přípravy kvalitního a uceleného podnikatelského záměru na zavádění inovativní technologie výroby nového výrobku. Na základě technickoekonomické studie, analýze finančních ...
  • Návrh hodnocení investice v podniku Aero Vodochody 

   Author: Bodák Daniel; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   V bakalářské práci se zaměřuji na hodnocení investice ve firmě AERO Vodochody AEROSPACE a.s. V první polovině práce se věnuji komplexnímu popisu problematiky vzniku, hodnocení a financování investic v předinvestiční fázi. ...
  • Vývoj a současnost organizačních struktur společností 

   Author: Petržílková Kamila; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   V práci jsou zpracovány informace z odborné literatury týkající se problematiky organizačních struktur, především pak jejich vývojem a použitím v současné době. Teoretická část je rozdělená na tři části. První část teoretické ...
  • Inovace externího systému komunikace se zákazníky ve vybrané společnosti 

   Author: Yuzhakova Iryna; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Růžička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Závěrečná práce se zabývá problematikou týkající se komunikace s Importéry a problematikou komunikačního systémů MBV. Teoretická část je věnována především komunikaci v marketingu. Dále se tato práce zaměřuje na současnou ...
  • Vícekriteriální analýza v podniku a tvorba modelu v MS Excel 

   Author: Mesároš Marek; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Bakalářská práce se zabývá vícekriteriálním rozhodováním ve firmě. Cílem této práce je návrh, tvorba a analýza vybraných modelů řešení v prostředí Microsoft Excel. První část bakalářské práce je částí teoretickou. Obsahuje ...
  • Hospodaření s nářadím ve společnosti Monta 

   Author: Nwelati Dominik; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Vrážel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením s nástroji v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na vytvoření kódového značení nástrojů, které bude využito ke snadné orientaci zaměstnanců v sortimentu nástrojů. V práci ...
  • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

   Author: Daxner Petr; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
  • Ergonomie pracovního místa 

   Author: Lacko Andrej; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Havelka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá ergonomií pracovního místa. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy v oblasti ergonomie. V praktické části je popsána současná situace ve společnosti ALPINE PRO, a. s., ...
  • Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. 

   Author: Placková Zuzana; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Fránek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Placková, Z. Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. Bakalářská práce, Praha, 2017. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány ...
  • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

   Author: Vojtěch Adam; Supervisor: Klimeš František; Opponent: Dobšová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-16)
   V úvodní části se bakalářská práce zabývá právní úpravou obchodních společností podle zákona o obchodních korporacích. Bakalářská práce je věnována zejména obchodním společnostem osobním a kapitálovým. Evropská společnost ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a. s. 

   Author: Kutil Filip; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Bílek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Předmětem Bakalářské práce je aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a.s. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a zavedení pojmů týkajících ...
  • Řízení měnového rizika 

   Author: Fialová Ilona; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Beránková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-15)
   V první části své bakalářské práce se zaměřuji na definici derivátů, důvody jejich vzniku a možnosti jejich využití. Následuje výčet jednotlivých druhů derivátů a rozdíly mezi nimi. Poté se již soustředím na měnové deriváty, ...
  • Podnikatelský plán založení autosalonu 

   Author: Nersisjan Telman; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Heralová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu na založení reálného podniku, konkrétně autosalonu luxusních vozidel. Teoretická část obsahuje základní informace a pravidla pro podnikání obecně. Praktická ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CIME s. r. o. 

   Author: Med Matěj; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Hanzálek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Cime s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na obsah a popis vícekriteriálního rozhodování, užívání termínů a pojmů v daném okruhu. ...