Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému přídavného odměřování pro zvýšení přesnosti měření obráběcím strojem 

   Author: Tomáš Zavadil; Supervisor: Chládek Štěpán; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá konceptem systému přídavného odměřování za účelem zvýšení přesnosti měření na obráběcích strojích. Koncept se skládá z návrhu uchycení přídavného měřícího zařízení a zajištění komunikace mezi ...
  • Řízení robotu pro zajištění kvalitní technologie navařování 

   Author: Martin Novák; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Mrňa Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá řízením robotu realizujícího technologii koaxiálního navařování z drátu pomocí laseru. V rámci práce jsou porovnány aditivní technologie pro výrobu z kovu. Jsou představeny výhody a nevýhody robotu ...