Now showing items 1-3 of 3

  • Monitorování procesu vrtání 

   Author: Pernikl Jan; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Cílem této diplomové práce je popsat problematiku monitorování procesu vrtání děr malých průměrů. V teoretické části práce je popsána potřeba nasazení monitorovacích technik v praxi a jejich výhody. Dále práce obsahuje ...
  • Přerušovač řezu při soustružení 

   Author: Tomáš Bauer; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce poukazuje na smysl využití přerušovačů řezu pro obrábění obecně. Poskytuje základní náhled na problematiku mechaniky tvorby třísky a značná část práce je věnována popisu typů přerušovačů, které jsou (případně ...
  • Soustružení kompozitního materiálu s termoplastickou matricí 

   Author: Michal Bucko; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato práce se zabývá možnostmi měření teploty řezání při soustružení polymerního materiálu PEEK s vyztužujícími uhlíkovými vlákny pomocí přirozeného termočlánku a vlivem řezných parametrů na velikost sil řezání při soustružení ...