Now showing items 21-40 of 235

  • Svařování titanu metodou TIG 

   Author: Matzke Martin; Supervisor: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Nové typy obalených elektrod 

   Author: Kupka Jakub; Supervisor: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh konstrukce násobné formy pro technologii lití pod tlakem 

   Author: Jelínek David; Supervisor: Herman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv složení zinkovací lázně na tvorbu povlaku 

   Author: Homola Tomáš; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza chladnutí voskových modelů 

   Author: Brathová Michaela; Supervisor: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Technologie leštění ve strojírenství 

   Author: Hrdinová Hana; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Nanomateriály v galvanotechnice 

   Author: Chvojka Martin; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce čistoty povrchu 

   Author: Jakubec Adam; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Pacák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Emise při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Szabová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-20)
   Tato práce pojednává o bezpečnosti práce a možnosti rizik při technologii svařování. Zaměření je na metodu svařování elektrickým obloukem, jelikož tato metoda je využívána nejvíce a produkuje mnoho škodlivých emisí. Práce ...
  • Popisování korozivzdorných ocelí laserem 

   Author: Vazač Jan; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Mlích Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Práce je zaměřena na popisování korozivzdorných ocelí pomocí laserového svazku a využití této technologie pro barevné grafické motivy. V teoretické části se zabývá vývojem a historií laserů, jejich rozdělením a bezpečností ...
  • Analýza defektů odlitků z LKG 

   Author: Beneš Vojtěch; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vad u tří typových odlitků dodaných od firmy Seco Group a.s. Úvodem se práce zabývá litinami, jejich rozdělením, obecným popisem a strukturou. Dále se práce detailněji věnuje litině ...
  • Technologie výroby kompozitních dílů s termoplastickou matricí 

   Author: Kovařík Tomáš; Supervisor: Česal Marek; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby kompozitních vzorků z uhlíkové tkaniny a termoplastické matrice pro ověření mechanických vlastností. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o uhlíkové ...
  • Trendy v oblasti MAG svařování tenkých ocelových plechů 

   Author: Gaduš Stanislav; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-31)
   Cílem této bakalářské práce je zmapování možností současného průmyslu v oblasti MAG svařování tenkých ocelových plechů, náhled do historie vývoje této metody, popis metody a zhodnocení výhod a záporů popsané metody svařování. ...
  • Termické nástřiky aplikované pro zvýšení odolnosti proti opotřebení 

   Author: Petelová Kristýna; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zaměřuje na metody aplikace a typy termických nástřiků odolných proti opotřebení. V práci jsou uvedeny procesy opotřebení, kterým je nutné předejít. Práce dále uvádí výčet materiálů, které jsou odolné ...
  • Likvidace odpadních vod z průmyslových procesů 

   Author: Skupník Jan; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Banýrová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Bakalářská práce popisuje druhy odpadních vod se zaměřením na vody z elektrochemických pokovovacích procesů. V práci jsou uvedeny způsoby čištění a je věnována pozornost moderním progresivním metodám. V praktické části ...
  • Interaktivní nátěrové systémy 

   Author: Heller Jakub; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a rozbor interaktivních nátěrových systémů a zhodnocení technologických vlastností teplocitlivého nátěrové hmoty vzhledem k interakci s okolním prostředím. Nátěrová hmota byla ...
  • Optimalizace modelu pro technologii 3D tisku 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi efektivního převodu trojrozměrného počítačového modelu do hmotné podoby s využitím technologie 3D tisku. Cílem je dosáhnout úspory materiálu a omezit chyby během celého procesu. V řešení byla ...
  • Problematika oprav forem pro tlakové lití 

   Author: Kafka Jan; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Kovanda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice oprav forem pro tlakové lití. Úvodní rešerše přibližuje základní používání nástrojových materiálů pro díly, které přijdou do styku s taveninou. Dále se věnuji popisu ...
  • Technologie svařování tenkostěnné tlakové nádoby saturátoru laserem 

   Author: Kříž Václav; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku svařování tenkostěnných tlakových nádob saturátoru. V práci jsou popsány možnosti svařitelnosti korozivzdorných ocelí a rozebrán princip, výhody a nevýhody technologie laserového ...
  • Problematika výroby hokejových puků 

   Author: Baše Lukáš; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Hauschke Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   V této bakalářské práci jsou podrobněji popsány a vysvětleny všechny důležité postupy vedoucí k výrobě hokejových puků. Kromě historie puků a pryže obecně, je zde přiblíženo rozdělení kaučuků pro výrobu hokejových puků, ...