Now showing items 1-4 of 4

  • Optimalizace výroby transportní a skladovací palety 

   Author: Michal Šperňák; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nové transportní palety, přizpůsobené výrobním technologiím a výrobním procesům společnosti Doosan Bobcat EMEA. Součástí této práce je i zhodnocení stávajícího řešení transportních ...
  • Ověření velikosti deformace při svařování ocelových nosníků 

   Author: Pavel Drda; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku pnutí a deformací ve svarových spojích, zmiňuje faktory ovlivňující jejich velikost a popisuje možnosti používané k jejich zmenšení. Náplní teoretické části je posouzení této ...
  • Porovnání vlastností oceli S355J2 a S355NL po svařování 

   Author: Jiří Chábera; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kolaříková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vlastností ocelí S355J2+AR a S355NL vhodných pro svařování. V práci je popsána problematika svařitelnosti jemnozrnných a uhlíkových ocelí, a jejich značení a dělení dle evropských ...
  • Vliv způsobu řízení svařovacího procesu na kvalitu odporových svarů 

   Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Kučera Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Výsledkem práce je porovnání dvou způsobů řízení odporového svařovacího procesu a vyhodnocení jeho vlivu na kvalitu bodových svarových spojů. Jako základní materiál byla použita za tepla tvářená vysokopevnostní mangan-bórová ...