Now showing items 1-20 of 411

   Subject
   3D print,martensitic steel,material tests,simulation [1]
   3D print,methods of 3D printing,DMLS,mechanical properties of sample3D print,mechanical properties of samples [1]
   3D printing optimization of the model 3D printing technology [1]
   3D printing, sand mould, casting, prototyping [1]
   3D printing, sintering, laser sintering, roughness, porosity [1]
   3D printing,Additive Manufacturing,Direct Metal Laser Sintering,mechanical properties,material testing [1]
   3D printing,additive technology,additive process,postprocessing,Industry 4.0,smart factory,application of additive technology,metal powder,powder recycling [1]
   3D printing,additive technology,turboexpander,surface finishing [1]
   3D printing,supports,3D model,CAD,reprap [1]
   3D technologie,drsnost povrchu,dokončovací operace [1]
   3D technology,surface roughness,finishing process [1]
   3D tisk optimalizace modelu technologie 3D tisku [1]
   3D tisk, pískové formy, slévárenství, prototypová výroba [1]
   3D tisk, sintrování, laserové spékání, drsnost, pórovitost [1]
   3D tisk,aditivní technologie,aditivní proces,postprocessing,Průmysl 4.0,chytrá továrna,aplikace aditivních technologií,kovový prášek,recyklace prášku [1]
   3D tisk,aditivní technologie,turboexpandér,povrchové úpravy [1]
   3D tisk,aditivní výroba,laserové spékání kovových prášku,mechanické vlastnosti,materiálové zkoušky [1]
   3D tisk,martenzitická ocel,materiálové zkoušky,simulace [1]
   3D tisk,metody 3D tisku,DMLS,mechanické vlastnosti díl3D tisk,mechanické vlastnosti dílů [1]
   3D tisk,podpory,3D model,CAD,RepRap [1]