Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza mechanických vlastností 3D tisknutých dílů 

   Author: Šimon Paleček; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanických vlastností 3D tištěných dílů vytištěných z kovových materiálů a z kompozitního materiálu (polyamid s krátkými uhlíkovými vlákny). V úvodní teoretické části jsou uvedeny ...
  • Analýza vlastností dutých, 3D tištěných struktur 

   Author: Karel Matuška; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Rozvoj aditivních technologií, především 3D tisk kovů, umožnil mimo jiné i výrobu dílů s dříve obtížně vyrobitelnými nebo nedosažitelnými geometriemi. Mezi takové geometrie patří i mřížkové struktury. Tato diplomová práce ...
  • Dokončování a kvalita povrchu FDM tištěných dílů 

   Author: Aneta Kirschová; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Heczko Nikodem
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vizuální porovnání kvality povrchu tištěných modelů na základě různých parametrů. V teoretické části se věnuje 3D tisku a jeho technologickým možnostem. Dále technologiím dokončování ...
  • Kvalita povrchu u dílů vyrobených metodou DMLS 

   Author: Lucie Halmelová; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V první, teoretické části bakalářské práce, jsou popsány vybrané metody 3D tisku kovů, spadající pod LPBF - Laser Powder Bed Technology, a jednotlivé tiskové parametry, které mají vliv na kvalitu povrchu. Dále jsou uvedeny ...
  • Problematika 3D tisku tenkostěnných konstrukcí FDM technologií 

   Author: Jan Janů; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Drašnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá tahovými vlastnostmi plastových dílů vyrobených aditivní technologií Fused Deposition Modeling. Díly byly vyrobeny z kompozitního materiálu PC-ABS. Práce porovnává různé nastavení orientace ...
  • Řešení odplynění jader u 3D tištěných forem 

   Author: Eduard Dvořák; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Horáček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou výroby slévárenských forem a jader za pomoci aditivních technologií. Konkrétně se zaměřuje na technologii 3D tisku pískových forem a jader pro odlévání kovů. Nejprve jsou v práci ...
  • Srovnání vybraných vlastností ocelí vyrobených technologií MIM a jinými technologiemi s ohledem na tepelné zpracování a strukturu 

   Author: Václav Lípa; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kašík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem bakalářské práce je charakterizovat technologii injekčního vstřikování kovů (MIM). Popis technologie zahrnuje používané materiály, přípravu kovového prášku, typy pojiva, používané stroje a zařízení, proces odstraňování ...