Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace modelu pro technologii 3D tisku 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi efektivního převodu trojrozměrného počítačového modelu do hmotné podoby s využitím technologie 3D tisku. Cílem je dosáhnout úspory materiálu a omezit chyby během celého procesu. V řešení byla ...