Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza vlastností dutých, 3D tištěných struktur 

   Author: Karel Matuška; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Rozvoj aditivních technologií, především 3D tisk kovů, umožnil mimo jiné i výrobu dílů s dříve obtížně vyrobitelnými nebo nedosažitelnými geometriemi. Mezi takové geometrie patří i mřížkové struktury. Tato diplomová práce ...
  • Dokončování a kvalita povrchu FDM tištěných dílů 

   Author: Aneta Kirschová; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Heczko Nikodem
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vizuální porovnání kvality povrchu tištěných modelů na základě různých parametrů. V teoretické části se věnuje 3D tisku a jeho technologickým možnostem. Dále technologiím dokončování ...
  • Kvalita povrchu u dílů vyrobených metodou DMLS 

   Author: Lucie Halmelová; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V první, teoretické části bakalářské práce, jsou popsány vybrané metody 3D tisku kovů, spadající pod LPBF - Laser Powder Bed Technology, a jednotlivé tiskové parametry, které mají vliv na kvalitu povrchu. Dále jsou uvedeny ...
  • Problematika 3D tisku tenkostěnných konstrukcí FDM technologií 

   Author: Jan Janů; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Drašnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá tahovými vlastnostmi plastových dílů vyrobených aditivní technologií Fused Deposition Modeling. Díly byly vyrobeny z kompozitního materiálu PC-ABS. Práce porovnává různé nastavení orientace ...