Now showing items 1-1 of 1

    Model letadla,deformace,aerodynamické charakteristiky,vliv deformace,NASA CRM,aerodynamika,simulace proudění,model turbulence,ANSYS Fluent,počítačová dynamika tekutin,CFD,návrh výpočetních sítí,porovnání numerických a experimentálních dat (1)