Now showing items 1-2 of 2

  • Numerické řešení proudění v rotujícím kole odstředivého kompresoru 

   Author: Radovan Všelicha; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce je zaměřena na problematiku proudění v rotujícím kole odstředivého kompresoru. Hlavními úkoly práce je shrnutí základních poznatků z oblastí proudění v odstředivých kompresorech a popis numerických metod počítačové ...
  • Studie hybridního pohonného systému s turbínovým motorem 

   Author: Marek Janout; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce řeší návrh sériového hybridního pohonného sytému s turbohřídelovým motorem pro kategorii ultralehkých letounů. V práci je uveden přehled základních hybridních technologií, možná uspořádání a jejich výhody ...