Now showing items 1-3 of 3

  • Koncepční návrh vrtulníku pro Mars 

   Author: Magdalena Jarošová; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se v rešeršní části zabývá možnými konfiguracemi Vertical Take-Off and Landing (VTOL) letadly, tedy letadly schopnými vertikálního vzletu a přistání, pro leteckou přepravu na Marsu. V práci dále následuje ...
  • Termomechanický návrh přístrojové sekce trupu letadla pro podmínky letu v marsovské atmosféře 

   Author: Lukáš Petr; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je návrh částí letadla z hlediska termomechaniky pro podmínky letu na planetě Mars. Nejprve je nutné stanovit teoretický základ o letadlech, Marsu a termomechanice. Poté lze přistoupit k samotnému návrhu. ...
  • Vlastnosti soustavy družic pro průzkum povrchu Marsu 

   Author: Dominika Céspedes Miranda; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Obsahem práce je návrh družicové soustavy pro dálkový průzkum Marsu. Teoretická část této práce má za úkol vymezit důležité pojmy a metody potřebné pro návrh soustavy. Vymezené pojmy jsou následně aplikovány při samotném ...