Now showing items 1-1 of 1

  • NÁVRH TURBÍNY PRO HYBRIDNÍ POHON 

   Author: Lukáš Procházka; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem dvoustupňové axiální turbíny pro hybridní pohonný systém. Cílem této práce byl návrh turbíny na středním poloměru, výpočet po výšce lopatky a návrh lopatkování. První část práce obsahuje ...