Now showing items 1-1 of 1

  • Zástavba motoru Rotax 915 do UL letounu 

   Author: Šimon Schreiber; Supervisor: Helmich Martin; Opponent: Suk Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předkládaná diplomová práce obsahuje rozbor pohonného agregátu, jeho hmotnostní analýzu, rešerši předpisů, stanovení provozního a početního zatížení. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh, model a výkresová dokumentace ...