• Absorpční tepelná čerpadla a jejich využití v průmyslu 

   Autor: Daniel Marek; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na užití absorpčních tepelných čerpadel v průmyslu. Cílem této práce je popsat základní principy absorpčních tepelných čerpadel a informovat o nejvíce frekventovaných aplikacích. Tato práce ...
  • Aditivní výrobní technologie a jejich využití v procesní technice 

   Autor: Hejtmánek Martin; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Kontio Esa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi výroby. Je zde popsána souvislost mezi aditivními technologiemi a procesním inženýrstvím. Následující popis a souhrn vlastností jednotlivých technologií slouží pro ...
  • Čistírny odpadních vod: zpracování kalu 

   Autor: Podolka Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním kalu, který vzniká při čištění odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem, který vzniká při čištění odpadních vod. Odpadní voda, která přitéká na čistírnu odpadních vod (dále ...
  • Čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově 

   Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Borovičková Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Ve své Bakalářské práci se budu zaobírat problematikou čištění odpadních vod průmyslových budov. Podrobněji se zaměřím na mechanické čištění a odvodňování kalů. Vybral jsem si konkrétní společnost, u které se pokusím popsat ...
  • Čištění odpadních vod pomocí Fentonovy reakce 

   Autor: Braun Vlastimil; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Dispergační zařízení v technologii výroby moderních nátěrových systémů 

   Autor: Filip Radomír; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Zoubek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Tato práce se zabývá dispergačními technologiemi a jejich aplikacemi pro dispergaci vodou ředitelných nátěrových disperzí. První část práce se zabývá teoretickou rešerší, v níž je obsažena závislost velikosti částic na ...
  • Energetická řešení vzdálených oblastí 

   Autor: Miškovský Jakub; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-21)
   Teoretická část této práce se zabývá různými zdroji energie, které mohou být použity v odlehlých oblastech, případně skladováním takto vyrobené energie. Praktická je o hledání vhodného technického řešení pro zadaný případ, ...
  • Filtrace v technologii výroby piva 

   Autor: Mikulec Marek; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou filtrace piva malých a středních pivovarů. V první části je zaměřena na teorii vaření piva, jejíž znalost je nezbytná k návrhu zařízení. V druhé části jsou shrnuty technologie ...
  • Fotobioreaktory pro kultivaci řas 

   Autor: Hanák Jaroslav; Vedoucí práce: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • HTRI aneb výpočty výměníků tepla 

   Autor: Posvezhin Igor; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Táto bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu tepelný výměník a procesem návrhu zařízení. Dále v práci jsou popsány typy tepelných výměníků a provedena literární rešerše k problematice tepelného a hydraulického návrhu ...
  • Kontinuální termicko-expanzní hydrolyzér 

   Autor: Bělohlav Vojtěch; Vedoucí práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Laboratorní perličkový mlýn 

   Autor: Kadyr Erasyl; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cilem prace bylo provest rozbor moznosti destrukce bunecnych sten mikroras a navrhnout laboratorni perlickovy mlyn.
  • Laboratorní zařízení pro mísení partikulárních látek 

   Autor: Malý Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zařízení pro mísení partikulárních látek. V práci jsou porovnány výhody a nevýhody jednotlivých druhů mísicích zařízení. Pro nejvhodnější druh míchadla jsou navrženy varianty ...
  • Linka na třídění odpadů a biomasy pro jejich následné zpracování 

   Autor: Tauer Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout třídící linku v laboratorním měřítku, která bude schopna spolehlivě připravit zejména odpadní biomasu pro následné zpracování. Práce obsahuje popis technologie této linky a koncepční ...
  • Materiály pro strojní zařízení v biotechnologiích a technologiích zpracování agresivních látek 

   Autor: Čermáková Veronika; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-23)
   Bakalářská práce objasňuje mechanismy koroze a mechanického opotřebení. Zabývá se výběrem vhodného materiálu. Byly vybrány čtyři druhy prostředí: nízké pH, vysoké pH, abrazivní a erozivní a jejich kombinace. Zvoleny byly ...
  • Měření elektrické vodivosti kolagenu 

   Autor: Vykoukal Matěj; Vedoucí práce: Štancl Jaromír; Oponent práce: Houška Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Popis metod měření elektrické vodivosti. Popis různých druhů technologie pro měření elektrické vodivost. Experimentální měření vodivosti kolagenu. Vyhodnocení závislosti elektrické vodivosti na absorbované dávce ozáření ...
  • Měření teplot v mikrovlnném poli 

   Autor: Urban Marek; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce na základě literální rešerše porovnává a vybírá vhodnou metodu pro měření teploty v mikrovlnném poli. Zvolená metoda měří s dostatečnou přesností teploty v rozmezí 20 až 100 °C. Vedlejším úkolem této ...
  • Měření velikosti částic v průmyslových suspenzích 

   Autor: Marcalíková Lucie; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Práce představuje různá technická řešení měření velikosti, počtu částic a koncentrace v průmyslových suspenzích. V závěrečné části se nachází návrh měření v reálném procesu a v laboratorním experimentu.
  • Modelový bioreaktor typu airlift 

   Autor: Dymák Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Cílem práce je provést literární rešerši se zaměřením na bioreaktory typu airlift a způsoby stanovení vybraných procesních parametrů. Navrhnout, sestavit a zprovoznit laboratorní modelový bioreaktor typu airlift. Experimentálně ...
  • Návrh cylindro-kónického fermentačního tanku s nepřímým chlazením 

   Autor: Sýkora Svatopluk; Vedoucí práce: Štancl Jaromír; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce se zabývá problematikou fermentace piva a návrhem cylindro-kónického fermentačního tanku (CKT) s nepřímým chlazením. Postup návrhu se skládá z určení maximálního chladicího výkonu, zvolení vhodných kriteriálních ...