Now showing items 1-20 of 132

  • Absorpční tepelná čerpadla a jejich využití v průmyslu 

   Author: Daniel Marek; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na užití absorpčních tepelných čerpadel v průmyslu. Cílem této práce je popsat základní principy absorpčních tepelných čerpadel a informovat o nejvíce frekventovaných aplikacích. Tato práce ...
  • Aditivní výrobní technologie a jejich využití v procesní technice 

   Author: Hejtmánek Martin; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Kontio Esa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi výroby. Je zde popsána souvislost mezi aditivními technologiemi a procesním inženýrstvím. Následující popis a souhrn vlastností jednotlivých technologií slouží pro ...
  • Aerace deskového fotobioreaktoru 

   Author: Adam Bejšák; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na provzdušňování deskového fotobioreaktoru. Byla zpracována rešerše popisující ideální provozní podmínky pro kultivaci mikrořas a existující konstrukční varianty kultivačních systémů. Na základě ...
  • Automatická charakterizace partikulárních látek pomocí sedimentace 

   Author: Paranjit Pareshbhai Patel; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Patil Sujit Prakash
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá automatickou charakterizací pevných částic sedimentací. Práce se zabývá popisem částic, rozdělením velikosti částic, sedimentací, sedimentací suspendovaných částic, sedimentační křivkou včetně základů ...
  • Bilancování a modelování procesů 

   Author: Daniel Kříž; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Vajc Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší komerčních i volně dostupných programů pro tvorbu stacionárních i dynamických modelů. Použití vybraných programů je podrobně ukázáno na modelu expanzní cirkulační odparky a procesu vakuového ...
  • Biofiltrační jednotka pro čištění plynů 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním biofiltrační jednotky. V první části je obecně popsán biofiltr. Další část se zabývá patentovou rešerší. Na závěr je provedeno experimentální měření tlakové ztráty ...
  • CFD analýza pelet krmiva v nádrži pro chov ryb 

   Author: Qais Elia Hanna Anz; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The purpose of the study was to investigate two feeding pellet types, and assess their mean residence time in a simulated cylindrical fish tank with baffle, by the help of computational fluid dynamics. Properties of pellets ...
  • Chladící věže 

   Author: Vojtěch Bláha; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Půlpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickou náročností provozu suché a hybridní chladicí věže. Teoretická část práce vysvětluje základní principy sdílení tepla a uvádí rozdělení chladicích věží podle konstrukčního uspořádání. ...
  • Čajovar 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem technického řešení zařízení na výrobu čajového nápoje. V rámci řešení je zpracována rešerše na téma stávajících technologických postupů přípravy čajového nápoje a vyráběných typů zařízení. ...
  • Čistírny odpadních vod: zpracování kalu 

   Author: Podolka Jan; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním kalu, který vzniká při čištění odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem, který vzniká při čištění odpadních vod. Odpadní voda, která přitéká na čistírnu odpadních vod (dále ...
  • Čištění odpadní vody ve sklářském průmyslu 

   Author: Karolína Volná; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce bylo na základě poskytnutých dat z firmy Preciosa sestavit model linky na čištění vod vzniklých po broušení a leštění skla, a pro celou linku sestavit výpočtový bilanční model. Pomocí programu Excel byl ...
  • Čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově 

   Author: Sýkora Jan; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Borovičková Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Ve své Bakalářské práci se budu zaobírat problematikou čištění odpadních vod průmyslových budov. Podrobněji se zaměřím na mechanické čištění a odvodňování kalů. Vybral jsem si konkrétní společnost, u které se pokusím popsat ...
  • Čištění odpadních vod pomocí Fentonovy reakce 

   Author: Braun Vlastimil; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Dávkování papírové vlákniny v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

   Author: Jakub Čech; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje v rešeršní části na výrobu papíru, papírové vlákniny a papíroviny, dále na výrobu buničiny z recyklovaného papíru. Pozornost je věnována také čerpání buničiny v papírenském průmyslu. Závěr ...
  • Dávkování substrátu v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

   Author: Tomáš Vodenka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá možnostmi dopravování rašeliny do pracovního prostoru automatického stroje na výrobu sazenic. V praktické části se zaměřuje na měření reologických vlastností suspenze rašeliny s vodou. Na závěr je ...
  • Dispergační zařízení v technologii výroby moderních nátěrových systémů 

   Author: Filip Radomír; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Zoubek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Tato práce se zabývá dispergačními technologiemi a jejich aplikacemi pro dispergaci vodou ředitelných nátěrových disperzí. První část práce se zabývá teoretickou rešerší, v níž je obsažena závislost velikosti částic na ...
  • Dochlazování turbovrtulového motoru 

   Author: Hodek Martin; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce řeší problematiku přenosu tepla v rámci přirozeně chlazené gondoly turbovrtulového motoru. Jedná se o numerickou studii přestupu tepla přirozenou konvekcí a radiací v programu ANSYS CFD. V teoretické části ...
  • Energetická náročnost rozpojení hornin a minerálů 

   Author: Jan Ledvinka; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozpojením či také zdrobňováním hornin, tj. jejich drcením či mletím. Představí problematiku získání požadované jemnosti zrn, základní principy zdrobňování a energetickou náročností tohoto ...
  • Energetická optimalizace technologického procesu 

   Author: Šimon Malý; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Filip Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší energetických bilancí a optimalizací technologických procesů. Dále je popsán návrh rozšíření a optimalizace daného chladícího okruhu včetně vytvoření PFD, PID schémat a 3D modelu.
  • Energetická řešení vzdálených oblastí 

   Author: Miškovský Jakub; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-21)
   Teoretická část této práce se zabývá různými zdroji energie, které mohou být použity v odlehlých oblastech, případně skladováním takto vyrobené energie. Praktická je o hledání vhodného technického řešení pro zadaný případ, ...