Now showing items 1-20 of 124

  • Procesní charakteristiky statických směšovačů pro míchání v potrubí s turbulentním prouděním 

   Author: Bojas Jiří; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Velkoobjemová míchací zařízení - poloprovozní míchací zařízení s bočními míchadly 

   Author: Setnička Antonín; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných axiálních míchadel 

   Author: Maršík Jakub; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh komorové sušárny pro sušení upečených sucharů 

   Author: Holák Tomáš; Supervisor: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kontinuální termicko-expanzní hydrolyzér 

   Author: Bělohlav Vojtěch; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zařízení v technologii výroby biopaliv 

   Author: Matoušek Petr; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tlakovzdušná akumulační elektrárna 

   Author: Mandík Jaroslav; Supervisor: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace stroje na výrobu papíru 

   Author: Šimral Jan; Supervisor: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fotobioreaktory pro kultivaci řas 

   Author: Hanák Jaroslav; Supervisor: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Reologie škrobové suspenze 

   Author: Potočiar Ondřej; Supervisor: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh tepelného čerpadla pro průmyslové účely (využití odpadního tepla k zahušťování mléka) 

   Author: Fernando Alexander; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Pěnička Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Čištění odpadních vod pomocí Fentonovy reakce 

   Author: Braun Vlastimil; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Návrh modelové varny mikropivovaru 

   Author: Seghman Petr; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Hlavním účelem této práce je seznámení s problematikou vaření piva s důrazem na vystírání, rmutování, scezování a chmelovar a následný návrh koncepce modelové varny mikropivovaru pro Ústav procesní a zpracovatelské techniky ...
  • Potravinářské odpady jako zdroj lukrativních látek 

   Author: Jakubec Matouš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato bakalářská práce s názvem Potravinářské odpady jako zdroj lukrativních látek pojednává o různých možnostech zpracování druhotných surovin z potravinářských výrob, které mohou pomoci podnikům k lepší ekonomické situaci ...
  • Zařízení pro čistění odpadních vod 

   Author: Vajc Viktor; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Práce je zaměřena na mechanicko-biologické čištění odpadních vod a k tomu používaná zařízení. Zmiňuje základní členění znečišťujících látek, typy odpadních vod a ukazatele znečištění. Věnuje se zařízením používaným k ...
  • Absorpční tepelná čerpadla a jejich využití v průmyslu 

   Author: Daniel Marek; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na užití absorpčních tepelných čerpadel v průmyslu. Cílem této práce je popsat základní principy absorpčních tepelných čerpadel a informovat o nejvíce frekventovaných aplikacích. Tato práce ...
  • Proudění tavenin polymerů ve zpracovatelských zařízeních 

   Author: Češková Martina; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato práce se zabývá technologiemi zpracování polymerů, zejména vstřikováním pseudoplastických látek (termoplastů) do forem. Obsahuje přehled technologií pro zpracování plastů a analýzu proudění mezi dvěma rovnoběžnými ...
  • Zařízení v technologii výroby mikro a nanočásticových disperzí 

   Author: Tauer Jakub; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Jiroutová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato práce se zabývá zařízeními v technologii výroby mikro a nanočásticových disperzí, zejména se zaměřuje na zařízení v konfiguraci stator-rotor. Práce zahrnuje výsledky tří experimentů pro disperze kapalina-kapalina a ...
  • Využití odpadů při výrobě bioplynu 

   Author: Tomášek Karel; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-23)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se se zpracováním odpadů v České republice a jeho následným využitím v bioplynových stanicích. V následujících kapitolách je postupně popsáno zpracování a procentuální ...
  • Materiály pro strojní zařízení v biotechnologiích a technologiích zpracování agresivních látek 

   Author: Čermáková Veronika; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-23)
   Bakalářská práce objasňuje mechanismy koroze a mechanického opotřebení. Zabývá se výběrem vhodného materiálu. Byly vybrány čtyři druhy prostředí: nízké pH, vysoké pH, abrazivní a erozivní a jejich kombinace. Zvoleny byly ...