Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 38

  • Zařízení v technologii výroby a recyklace plastů 

   Autor: Pekař Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   Bakalářská práce se zabývá zjištěním nejvhodnější metody pro recyklaci plastů. V úvodu se nachází krátké rozdělení plastů a výběr termoplastů, pro které jsou dále popsány druhy recyklačních procesů s vlivem na kvalitu, ...
  • Zařízení pro zpracování plastů 

   Autor: Ježek David; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na technologie zpracování plastů a jejich zařízení. V práci je dále podrobněji popsána vstřikovací technologie zpracování plastů, a především používané stroje touto technologií a jejich ...
  • Měření teplot v mikrovlnném poli 

   Autor: Urban Marek; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce na základě literální rešerše porovnává a vybírá vhodnou metodu pro měření teploty v mikrovlnném poli. Zvolená metoda měří s dostatečnou přesností teploty v rozmezí 20 až 100 °C. Vedlejším úkolem této ...
  • Zařízení pro zpracování plastů a bioplastů 

   Autor: Chvátal Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Tato práce se zabývá technologiemi zpracování plastů a bioplastů. Obsahuje přehled jednotlivých tvářecích operací i tvarování a poté se věnuje vytlačování polymerů. V této části je rozebrána problematika přípravy polymerů, ...
  • Laboratorní perličkový mlýn 

   Autor: Kadyr Erasyl; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cilem prace bylo provest rozbor moznosti destrukce bunecnych sten mikroras a navrhnout laboratorni perlickovy mlyn.
  • Měření velikosti částic v průmyslových suspenzích 

   Autor: Marcalíková Lucie; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Práce představuje různá technická řešení měření velikosti, počtu částic a koncentrace v průmyslových suspenzích. V závěrečné části se nachází návrh měření v reálném procesu a v laboratorním experimentu.
  • Měření elektrické vodivosti kolagenu 

   Autor: Vykoukal Matěj; Vedoucí práce: Štancl Jaromír; Oponent práce: Houška Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Popis metod měření elektrické vodivosti. Popis různých druhů technologie pro měření elektrické vodivost. Experimentální měření vodivosti kolagenu. Vyhodnocení závislosti elektrické vodivosti na absorbované dávce ozáření ...
  • Filtrace v technologii výroby piva 

   Autor: Mikulec Marek; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou filtrace piva malých a středních pivovarů. V první části je zaměřena na teorii vaření piva, jejíž znalost je nezbytná k návrhu zařízení. V druhé části jsou shrnuty technologie ...
  • Výroba a úprava stlačeného vzduchu 

   Autor: Linhartová Zuzana; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá výrobou a úpravou stlačeného vzduchu a jeho použitím. V první části jsou uvedeny příklady využití stlačeného vzduchu v průmyslových odvětvích, dále práce obsahuje popis několika nejčastěji ...
  • Univerzální laboratorní jednotka pro hydrotermické zpracování suroviny 

   Autor: Uteyev Alikhan; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Cílem práce bylo navrhnout universální laboratorní jednotku pro hydrotermickou předúpravu odpadů. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je provedena rešerše zabývající se teorií hydrotermického zpracování, návrhu ...
  • Technologie výroby bioetanolu 2. generace 

   Autor: Timirov Iskander; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na proces výroby bioetanolu 2. generace. Hlavním cílem práce je návrh koncepčního schéma předúpravy odpadních surovin pro výrobu bioetanolu. Jsou zde popsány technologie výroby bioetanolu dle ...
  • Zásady konstruování biorektorů v technologiích výroby pokročilých biopaliv 

   Autor: Bauer Jan; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zásad konstruování bioreaktorů v technologiích výroby biopaliv z odpadů s lignocelulózovým materiálem. Cílem této práce je definovat požadavky na zařízení z hlediska procesu, ...
  • HTRI aneb výpočty výměníků tepla 

   Autor: Posvezhin Igor; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Táto bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu tepelný výměník a procesem návrhu zařízení. Dále v práci jsou popsány typy tepelných výměníků a provedena literární rešerše k problematice tepelného a hydraulického návrhu ...
  • Dispergační zařízení v technologii výroby moderních nátěrových systémů 

   Autor: Filip Radomír; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Zoubek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Tato práce se zabývá dispergačními technologiemi a jejich aplikacemi pro dispergaci vodou ředitelných nátěrových disperzí. První část práce se zabývá teoretickou rešerší, v níž je obsažena závislost velikosti částic na ...
  • Reaktory a biorektory ve farmaceutickém průmyslu 

   Autor: Bílková Tereza; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Bakalářská práce se věnuje tématice technologie výroby léčiv, jejímž jádrem je konstrukce reaktorů a bioreaktorů. Zabývá se rozborem konstrukce a provedení jednotlivých částí reaktorů, kterými jsou nádoba, míchání, temperace, ...
  • Pyrolytické zpracování odpadů 

   Autor: Anděl Matouš; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Práce je rešerší na téma pyrolytického zpracování odpadů. Jsou zde uvedeny základní principy a teorie pyrolýzy a dále jsou zde popsány produkty a jejich chemicko-fyzikální vlastnosti pro různé druhy zpracovávaného materiálu ...
  • Modelový bioreaktor typu airlift 

   Autor: Dymák Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Cílem práce je provést literární rešerši se zaměřením na bioreaktory typu airlift a způsoby stanovení vybraných procesních parametrů. Navrhnout, sestavit a zprovoznit laboratorní modelový bioreaktor typu airlift. Experimentálně ...
  • Tepelná čerpadla a jejich využití v průmyslu 

   Autor: Formánek Roman; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   V mnoha procesech výroby, různých produktů, vzniká jako vedlejší produkt teplo. My jsme toto teplo schopni využívat prostřednictvím tepelných čerpadel. Cílem této bakalářské práce bylo popsat princip funkce tepelného ...
  • Proudění tavenin polymerů ve zpracovatelských zařízeních 

   Autor: Češková Martina; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato práce se zabývá technologiemi zpracování polymerů, zejména vstřikováním pseudoplastických látek (termoplastů) do forem. Obsahuje přehled technologií pro zpracování plastů a analýzu proudění mezi dvěma rovnoběžnými ...
  • Absorpční tepelná čerpadla a jejich využití v průmyslu 

   Autor: Daniel Marek; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na užití absorpčních tepelných čerpadel v průmyslu. Cílem této práce je popsat základní principy absorpčních tepelných čerpadel a informovat o nejvíce frekventovaných aplikacích. Tato práce ...