Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 53

  • Zařízení pro zpracování ropy 

   Autor: Bolek Matouš; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na zařízení pro zpracování ropy. Hlavní témata ke zpracování byla těžba, vlastnosti, skladování a přeprava ropy, typy rafinerií a hlavní části a zařízení používané ...
  • Čistírny odpadních vod: zpracování kalu 

   Autor: Podolka Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním kalu, který vzniká při čištění odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem, který vzniká při čištění odpadních vod. Odpadní voda, která přitéká na čistírnu odpadních vod (dále ...
  • Energetická řešení vzdálených oblastí 

   Autor: Miškovský Jakub; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-21)
   Teoretická část této práce se zabývá různými zdroji energie, které mohou být použity v odlehlých oblastech, případně skladováním takto vyrobené energie. Praktická je o hledání vhodného technického řešení pro zadaný případ, ...
  • Tokové vlastnosti tavenin polymerů 

   Autor: Kratejl Daniel; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato práce se zabývá reologickými vlastnostmi tavenin polymerů a popisuje jejich chování pomocí mocninového modelu. Obsahuje databázi polymerů a kompozitů, ve které se nachází potřebné parametry k popisu tokových vlastností. ...
  • Čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově 

   Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Borovičková Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Ve své Bakalářské práci se budu zaobírat problematikou čištění odpadních vod průmyslových budov. Podrobněji se zaměřím na mechanické čištění a odvodňování kalů. Vybral jsem si konkrétní společnost, u které se pokusím popsat ...
  • Vliv míchání na účinnost flokulace 

   Autor: Kret Peter; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
   Táto bakalárska práca je venovaná téme flokulácie a vplyvom na jej účinnosť. Práca je rozdelená do troch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základných pojmov ako flokulácia, koagulácia, flokulačné činidlá, vplyvy ...
  • Zařízení pro výrobu pitné vody 

   Autor: Viktora Stanislav; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou pitné vody. Popisuje pitnou vodu, úpravu vody v jednotlivých krocích a Úpravnu vody Želivka. Výpočetní část je zaměřena na výpočet energetického potenciálu štolového přivaděče vody ...
  • Laboratorní zařízení pro mísení partikulárních látek 

   Autor: Malý Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zařízení pro mísení partikulárních látek. V práci jsou porovnány výhody a nevýhody jednotlivých druhů mísicích zařízení. Pro nejvhodnější druh míchadla jsou navrženy varianty ...
  • Parametry procesu vstřikování plastů 

   Autor: Lukáš Jiří; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Práce se zabývá procesem vstřikování polymerů a jeho následného vlivu na kvalitu a mechanické vlastnosti zkušebních tělísek. Obsahem teoretické části je popis vstřikovacího stroje a samotný proces vstřikování. Důraz je ...
  • Návrh šneku extruderu 

   Autor: Morávek Petr; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem vstřikovací jednotky plně hydraulického lisu se zaměřením na výpočet operačních parametrů procesu dle zadaných hodnot a hlavně na konstrukci šneku a jeho pevnostní výpočty. Práce obsahuje ...
  • Návrh varny mikropivovaru 

   Autor: Ilavský Karel; Vedoucí práce: Štancl Jaromír; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby piva, především pak způsobu výhřevu pánve, měření teploty a regulace teploty. První část práce obsahuje rešerši technologií pro výrobu piva, se zaměřením na postup vystírání, ...
  • Aditivní výrobní technologie a jejich využití v procesní technice 

   Autor: Hejtmánek Martin; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Kontio Esa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi výroby. Je zde popsána souvislost mezi aditivními technologiemi a procesním inženýrstvím. Následující popis a souhrn vlastností jednotlivých technologií slouží pro ...
  • Technologie 3D tisku v procesní technice 

   Autor: Kozlov Nikita; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii 3D tisku a její využití v procesní technice. Uvádí existující technologie aditivní výroby, popisuje jejich principy a uvádí používané materiály. Následně se práce zaměřuje ...
  • Strojní zařízení pro výrobu cukru 

   Autor: Krupanský Kryštof; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na výrobu řepného cukru. Hlavní témata ke zpracování byla vlastnosti a použití cukru, postup zpracování cukrové řepy, schéma linky na zpracování cukrové řepy a ...
  • Návrh cylindro-kónického fermentačního tanku s nepřímým chlazením 

   Autor: Sýkora Svatopluk; Vedoucí práce: Štancl Jaromír; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce se zabývá problematikou fermentace piva a návrhem cylindro-kónického fermentačního tanku (CKT) s nepřímým chlazením. Postup návrhu se skládá z určení maximálního chladicího výkonu, zvolení vhodných kriteriálních ...
  • Zařízení v technologii výroby a recyklace plastů 

   Autor: Pekař Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   Bakalářská práce se zabývá zjištěním nejvhodnější metody pro recyklaci plastů. V úvodu se nachází krátké rozdělení plastů a výběr termoplastů, pro které jsou dále popsány druhy recyklačních procesů s vlivem na kvalitu, ...
  • Zařízení pro zpracování plastů 

   Autor: Ježek David; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na technologie zpracování plastů a jejich zařízení. V práci je dále podrobněji popsána vstřikovací technologie zpracování plastů, a především používané stroje touto technologií a jejich ...
  • Měření teplot v mikrovlnném poli 

   Autor: Urban Marek; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce na základě literální rešerše porovnává a vybírá vhodnou metodu pro měření teploty v mikrovlnném poli. Zvolená metoda měří s dostatečnou přesností teploty v rozmezí 20 až 100 °C. Vedlejším úkolem této ...
  • Zásady konstruování biorektorů v technologiích výroby pokročilých biopaliv 

   Autor: Bauer Jan; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zásad konstruování bioreaktorů v technologiích výroby biopaliv z odpadů s lignocelulózovým materiálem. Cílem této práce je definovat požadavky na zařízení z hlediska procesu, ...
  • Technologie výroby bioetanolu 2. generace 

   Autor: Timirov Iskander; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na proces výroby bioetanolu 2. generace. Hlavním cílem práce je návrh koncepčního schéma předúpravy odpadních surovin pro výrobu bioetanolu. Jsou zde popsány technologie výroby bioetanolu dle ...