Now showing items 227-246 of 289

   Subject
   TABS [1]
   temperatures [1]
   Tepelná zátěž,ČSN 73 0548,BESTEST,IDA ICE [1]
   tepelná ztráta,dvoutrubková otopná soustava,podlahové vytápění,plynový kondenzační kotel,tepelné čerpadlo,potřeba tepla,počáteční investiční náklady,energetická náročnost,doba návratnosti,vytápění [1]
   Tepelné čerpadlo [2]
   tepelné čerpadlo [1]
   Tepelné čerpadlo , Analysis , obnovitelná energie, energetická optimalizace , Geotermální teplo [1]
   TEPELNÉ ČERPADLO, SVISLÝ ZEMNÍ VRT, UNIVERZITNÍ BUDOVA, SQL DATABÁZE [1]
   tepelné čerpadlo,příprava teplé vody,zpětné získávání tepla,trubkový výměník tepla,přirozená konvekce,odpadní voda [1]
   Tepelné čerpadlo,termodynamika,teplo,proudění,vedení,sálání,výpočet ztrát budovy,ekonomické zhodnocení,EPC,klimatizace,vlhkost vzduchu,teplota vzduchu [1]
   tepelné čerpadlo,TRNSYS,sezónní energetická účinnost [1]
   tepelné ztráty [1]
   Tepelné ztráty, energetická náročnost budovy, potřeba tepla, příprava teplé vody, hybridní vytápění, AirConomy [1]
   tepelný komfort,Fialův model,pasivní systém,aktivní systém,tepelný pocit [1]
   teploty [1]
   téměř nulový dům, tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely [1]
   The swimming pool hall, saving energy, ventilation, draft project design [1]
   thermal comfort,Fiala model,passive system,active system,thermal sensation [1]
   Tlakové ztráty, kapilární rohož, výpočet tlakové ztráty, matematický model [1]
   turbo compressors, Turbocor, cooling data center, PUE value, saving of electricity [1]