Now showing items 49-68 of 148

  • Odlučovače pro systémy všeobecného větrání a průmyslové využití se zaměřením na odlučování aerosolů a tuků 

   Author: Ekaterina Belousova; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce poskytuje přehled o základních principech odlučování částic, provedení odlučovačů a jejich třídění. Dále se práce zabývá popisem odlučovacích zařízení pro průmyslovou a vzduchovou filtraci se zaměřením ...
  • Optimalizace prvků vzduchotechniky 

   Author: Šnábl Jan; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Optimalizace prvků vzduchotechniky 

   Author: Šnábl Jan; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Otopné soustavy 

   Author: Adam Slavík; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat jednotlivé druhy a provedení teplovodních konvekčních otopných soustav používaných v dnešní době a porovnat jejich výhody a nevýhody. U konkrétní horizontální jednotrubkové soustavy ...
  • Ověření akustických parametrů experimentální měřicí tratě 

   Author: Tůma Karel; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá měřením akustických vlastností experimentální měřící trati navržené pro zjišťování akustických parametrů různých vzduchotechnických elementů. Cílem této práce je vytvořit podrobný popis jednotlivých ...
  • Ověření funkce čističky vzduchu 

   Author: Bačkovská Jana; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hruška Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Parametry větracích jednotek pro obytné budovy 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na větrací jednotky pro větrání obytných budov na trhu v České republice a porovnává výkonové parametry těchto jednotek. V první části je popsána teorie větrání, tedy jaké škodlivé látky ...
  • Pokročilá tepelná čerpadla 

   Author: Tomáš Mrzena; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá pokročilými tepelnými čerpadly. Cílem práce je shrnout základní poznatky o tepelných čerpadlech používaných v současnosti pro vytápění a přípravu teplé vody v budovách a ukázat pokročilá řešení ...
  • Porovnání kvalitativního a kvantitativního řízení otopných soustav 

   Author: Ondřej Mládek; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním efektivity kvalitativního a kvantitativního řízení otopných soustav.
  • Posouzení podlahové otopné plochy 

   Author: Oldřich Budinka; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Bakalářská práce pojednává o teplovodním podlahovém vytápění. Hlavním cílem práce bylo proniknutí do problematiky a zmapování vývoje podlahového vytápění. V první části jsou popsány systémy podlahového vytápění s různými ...
  • Použitelnost systému s chladicími trámci na Středním východě 

   Author: Matta Jacques Rene; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   V současné době každý chce bydlet v budovách s komfortním vnitřním prostředím. Chladicí trámec je typ konvekčního systému HVAC, který je určen pro vytápění nebo chlazení budov pro vytvoření tepelného komfortu. Chladicí ...
  • Problematika potrubních sítí ve vytápění 

   Author: Lukáš Matějka; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Cílem této práce je zmapování problematiky potrubních sítí otopné soustavy. Dále s práce zabývá statickou a dynamickou regulací otopné soustavy. Součástí práce je také příklad vertikální větve otopné soustavy, na kterém ...
  • Projekt klimatizace 

   Author: Lukáš Ledvinka; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Předmětem bakalářské práce je návrh vzduchotechnických jednotek pro polyfunkční objekt. Stanovení základních podmínek z hlediska dosažení mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí a způsobu dosažení. To znamená přívod ...
  • Projekt klimatizace zadané budovy 

   Author: Joshua Jonathan Donald Sadanand Stephen; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Designing of AC system for 2 regions. AC units and AHU. The preliminary pipe calculation is done and then we compare them.
  • Provoz klimatizace administrativní budovy v zimě 

   Author: Nosek Karel; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je řešení problematiky klimatizace v kancelářském prostoru administrativní budovy Skanska Opatov v zimním období. V zimě je problém s vnitřními zisky kanceláře, proto jsou zpracovány tepelné ...
  • Provoz klimatizace obchodního centra 

   Author: Kunc Martin; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Karnas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá spotřebou energie obchodního centra Chodov. První část bakalářské práce je věnována popisem větracích a klimatizačních zařízení a historií klimatizace, zdroje chladu pro klimatizační zařízení, ...
  • Provoz klimatizace operačního sálu 

   Author: Tichý Jan; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Tuharský Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá provozem klimatizace operačních sálů, vyšetřoven a administrativních prostor v poliklinice Budějovická na Praze 4. Práce se nezabývá provozem klimatizace celé polikliniky Budějovická, ale ...
  • Přínosy nezasklených solárních kolektorů 

   Author: Nekula Jiří; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Němec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce se zabývá nezasklenými solárními kolektory a mo?nosti jejich vyu?ití pro oh?ev bazénové vody a p?ípravu teplé vody. Pro nezasklené solární kolektory byl v práci vytvo?en a popsán matematický model na základ? fyzikálních, ...
  • Případová analýza použitelnosti vodních sálavých panelů pro chlazení průmyslové haly 

   Author: Konstantin Korolev; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Úkolem této práce je zpracovat projekt na vytápění průmyslové haly s administrativním přístavkem pomocí sálavých panelů a otopných těles a posoudit, zda by bylo možné použít sálavé panely i pro chlazení průmyslové haly v ...
  • Případová studie centralizovaného zásobování teplem 

   Author: Fišer Robin; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Na základě myšlenky možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v centralizovaném zásobování teplem jsem vypracoval bakalářskou práci, kterou jsem primárně rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...