Now showing items 1-20 of 149

  • Rešerše metod pro modelování a posouzení dálkového vytápění budov 

   Author: Karim Khaled Abdelmaguid Mahmoud Taha; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Účelem této práce je provést rešerži simulačních nástrojů, které mohou pomoci při revitalizaci současných sítí dálkového vytápění. Prezentovaná literární rešerže se zabývá možnými přístupy modelování a simulačními nástroji ...
  • Návrh vytápění a přípravy TV pro rodinný dům s využitím metody BIM 

   Author: Kyrylo Korobko; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Svoji bakalářskou práce jsem rozdělil na 2 podstatné části: seznámení s metodou BIM a její popis a projektovou část. V první polovině bude popsáno, jak vznikla metoda BIM, co k tomu vedlo, vývoj metody, oblast použití, ...
  • Ekonomická analýza změny zdroje tepla pro bytový dům 

   Author: Dominik Linek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se zabývá návrhem a analýzou soustavy s tepelnými čerpadly, sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění bytového domu. V rešeršní části se bakalářská práce zabývá teorií funkce tepelného čerpadla, typy tepelných ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Tomáš Taraba; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií vytápění rodinného domu. V první části bylo třeba stanovit tepelně-technické vlastnosti konstrukcí a vypočítat tepelné ztráty domu. Výpočet byl proveden dle ČSN EN 12 831-1. Pro tento ...
  • Měření neprůzvučnosti dělicích konstrukcí 

   Author: Valeriia Novak; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Táto bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchové neprůzvučnosti, která je součástí stavební akustiky. Cílem je měření vzduchové neprůzvučnosti specifického případu mezibytové konstrukce mezi ložnicemi malých rozměrů ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Vojtěch Procházka; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií vytápění dvou rodinných domů. Oba domy jsou nepodsklepené, jsou situované v Pardubicích a mají splňovat alespoň nízkoenergetický standard náročnosti budovy na vytápění. První typ ...
  • Možnosti využití BIM metod a nástrojů energetické simulace budov v projekční činnosti 

   Author: Hynek Mečíř; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností importování BIM geometrie do nástroje pro energetickou simulaci budov a dále možnostmi využití výsledků simulace v procesu návrhu vzduchotechnického systému. Hlavním výstupem práce ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Ondřej Pavliš; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Shemelin Viacheslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Předmětem bakalářské práce „Vytápění rodinného domu“ je studie potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody u třech rodinných domů. V práci se zabývám okrajovými podmínkami k dosažení nízkoenergetického a pasivního ...
  • Znečištění ovzduší v ČR 

   Author: Jakub Cízl; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá současnou situací v oblasti znečištění ovzduší v České republice. Cílem práce je zorientovat se v problematice životního prostředí a ochrany ovzduší, charakterizovat znečišťující látky (oxidy ...
  • Environmentální hodnocení provozu budov 

   Author: Rudolf Vaclík; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá environmentálním hodnocením provozu budov. Cílem této práce je zorientovat se v energetické náročnosti budov a objasnit si, jaké zdroje energie se používají k jejímu provozu. Dále se podrobně ...
  • CFD studie proudění vzduchu kolem simulátorů lidského těla s různě komplexní geometrií 

   Author: Jan Merunka; Supervisor: Zelenský Petr; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá CFD studií proudění vzduchu kolem simulátorů lidského těla s různě komplexní geometrií. Byla provedena rešerše odborné literatury zaměřená na tvorbu a šíření konvekčních proudů v okolí zdrojů ...
  • Klimatizace datových center 

   Author: Jan Lutz; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Herout Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a obecným seznámením s problematikou klimatizací datových center. V teoretické části jsou shrnuty základní aplikace úspory energie chladicích systémů datových center. Návrhová část ...
  • Využití čističek vzduchu 

   Author: Gabriela Chládková; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Mareš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Práce se zabývá teorií suspendovaných znečisťujících částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu a aktuálně používanými technologiemi. V praktické části informuje o výsledcích měření s čističkami Daikin MC 707 ...
  • Test softwaru pro energetické simulace budov 

   Author: Marek Konečný; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Obecně se tato bakalářská práce zabývá energetickými simulacemi budov a kontrolou kvality jejich výsledků. V této souvislosti se podrobněji věnuje testovací a diagnostické metodice BESTEST vyvinuté Mezinárodní energetickou ...
  • Suspendované částice frakce PM10, PM2,5 a PM1 

   Author: Barbora Krýslová; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Práce se zabývá teorií frakcí PM10, PM2,5 a PM1 suspendovaných znečišťujících částic v ovzduší, zaměřuje se na jejich vliv na životní prostředí a zdravotní rizika pro člověka. Popisuje způsoby měření frakcí PMx a popisuje ...
  • Projekt klimatizace zadané budovy 

   Author: Joshua Jonathan Donald Sadanand Stephen; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Designing of AC system for 2 regions. AC units and AHU. The preliminary pipe calculation is done and then we compare them.
  • Odlučovače pro systémy všeobecného větrání a průmyslové využití se zaměřením na odlučování aerosolů a tuků 

   Author: Ekaterina Belousova; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce poskytuje přehled o základních principech odlučování částic, provedení odlučovačů a jejich třídění. Dále se práce zabývá popisem odlučovacích zařízení pro průmyslovou a vzduchovou filtraci se zaměřením ...
  • Hluk generovaný při výtoku vzduchu z malých otvorů 

   Author: Hassan Ahmed Zakaria Hassan Amin; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   V této experimentální práci bylo provedeno měření a vyhodnocení rychlosti proudění vzduchu, statického tlakoměru a aerodynamického hluku generovaného netěsnostmi a prezentováno v grafické podobě.
  • Případová analýza použitelnosti vodních sálavých panelů pro chlazení průmyslové haly 

   Author: Konstantin Korolev; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Úkolem této práce je zpracovat projekt na vytápění průmyslové haly s administrativním přístavkem pomocí sálavých panelů a otopných těles a posoudit, zda by bylo možné použít sálavé panely i pro chlazení průmyslové haly v ...
  • Rozklad slunečního ozáření s užitím Erbsova modelu 

   Author: Nihal Muhammed Kannanari; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Shemelin Viacheslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   S nejnovějším nárůstem iniciativ v oblasti solární energie po celém světě existuje potřeba správného posouzení slunečního záření. Sluneční záření se skládá ze dvou složek: přímého a difúzního. Údaje o difúzním a přímém ...