Now showing items 69-88 of 148

  • Radiační chlazení nezasklenými kolektory 

   Author: Szturc Filip; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Rekonstrukce větracích systémů bytových domů 

   Author: Grospičová Václava; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá celkovou analýzou bytových jader používaných v panelové výstavbě bytových domů postavených v minulém století. Cílem práce je zhodnotit dočasné systémy větrání, jejich funkčnost a požární bezpečnost, ...
  • Rekonstrukce vytápění řadového dvojdomu 

   Author: Česák Martin; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce řeší rekonstrukci vytápění řadového dvojdomu. Byly ověřeny tepelně technické parametry stavebních konstrukcí a případně doplněny vhodnými stavebními konstrukcemi, aby splnily normu ČSN 73 0540-2/2011. ...
  • Rekuperace tepla ve sprchách 

   Author: Starzinský Alexandr; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
   Cílem práce je popsání problematiky sdílení tepla a experimentální naměření tepelnětechnických vlastností výměníku. Dále stanovit pomocí kalorimetrické metody tepelnou úsporu výměníku a účinnost přenosu tepla výměníku při ...
  • Rekuperace tepla ve sprchách 

   Author: Morong Miroslav; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V důsledku ochrany životního prostředí a stále rostoucích cen za energie, se v dnešní době čím dál více mluví o zpětném získávání tepla. Aktuálním trendem je snižování tepelných ztrát domu, což snižuje potřebu tepla na ...
  • Revize systému vytápění rekreačního objektu 

   Author: Koudela Matěj; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Bakalářská práce je zaměřena na revizi a případný návrh rekonstrukce vytápění rekreačního domu. Cílem je navrhnout optimálnější a komfortnější řešení. Navržená bude horizontální dvoutrubková protiproudá uzavřená nízkoteplotní ...
  • Rozklad slunečního ozáření s užitím Erbsova modelu 

   Author: Nihal Muhammed Kannanari; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Shemelin Viacheslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   S nejnovějším nárůstem iniciativ v oblasti solární energie po celém světě existuje potřeba správného posouzení slunečního záření. Sluneční záření se skládá ze dvou složek: přímého a difúzního. Údaje o difúzním a přímém ...
  • Rozptyl emisí v ovzduší 

   Author: Trojáková Zuzana; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tato práce má dvě části, teoretickou a výpočtovou. Teoretická část se zabývá informacemi o složení a členění atmosféry, základních znečišťujících látkách a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví člověka, legislativě v ...
  • Řízení oběhových čerpadel 

   Author: Kukal Petr; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá různými druhy regulace oběhových čerpadel v otopné soustavě, jejich výhodami a nevýhodami včetně cenového srovnání jednotlivých typů od různých výrobců.
  • Solární tepelné soustavy pro ohřev vody 

   Author: Venzara Jakub; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Němec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat trh solárních tepelných soustav pro ohřev vody v zadaném rodinném domě a stanovit jejich energetické a ekonomické zisky. Oslovil jsem řadu českých firem a dodavatelů a nechal si vypracovat ...
  • Spotřeba chlazení administrativní budovy 

   Author: Slavík Marek; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Stanovení součinitele pohltivosti stěn 

   Author: Mustafina Elena; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Mareš Ludek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   Výsledkem této práce má být stanovení středního součinitele pohltivosti stěn v určité laboratoři. Zvolená byla akustická laboratoř Ústavu techniky prostředí ČVUT. V kapitole ZVUK A HLUK jsou rozepsány základní pojmy ...
  • Studie vlivu kotelny na imisní situaci 

   Author: Kosová Ivana; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vytápění bytového domu 

   Author: Yon Chol Min; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vytápění dvoupodlažního rodinného domu 

   Author: Malec Stanislav; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Zejda Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vytápění dvoupodlažního rodinného domu 

   Author: Čermák Martin; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Bakalářská práce se zabývá studií respektive návrhem vytápění dvoupodlažního rodinného domu. Dům se stává ze dvou bytových jednotek. Řešení vychází z konstrukčních a dispozičních řešení objektu a platných norem. Navržena ...
  • Studie vytápění jednopodlažní nízkoenergetické novostavby 

   Author: Kouba Vladimír; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   V bakalářské práci jsem pro jednopodlažní rodinný dům navrhl skladbu konstrukcí tak, aby byly splněny minimální doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Snažil jsem se přiblížit obecné podmínce pro nízkoenergetický ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Dbalý Libor; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Šimek Jakub; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tématem této bakalářské práce je vytápění rodinného domu. V práci je navržena otopná soustava a vhodný zdroj tepla pro vytápění.
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Vesecký Petr; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato bakalářská práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy, ve kterém je zahrnut návrh konstrukce objektu s požadavkem na nízké tepelné ztráty, výpočet tepelných ztrát objektu, návrh a výpočet otopných ploch včetně ...