Now showing items 17-36 of 158

   Subject
   Bazénová hala, tepelná zátěž prostoru, návrh větrání [1]
   budova s téměř nulovou spotřebou energie, vytápění, příprava TV, tepelné čerpadlo, solární kolektory [1]
   budova s téměř nulovou spotřebou energie, vytápění, příprava TV, tepelné čerpadlo, solární kolektory, výpočtový model [1]
   case study, district heating, biomass, woodchips, renewable energy, energy, ecology, environment, boiler, heating distribution, house connection, transfer station, Rožnov pod Radhoštěm [1]
   Chilled beam,HVAC system ,Lebanon,Tel Aviv,Prague,Condensation ,psychometrics,cooling load,solar geometry [1]
   chlazení [1]
   Chlazený paprsek ,Systém HVAC,Libanon,Tel Aviv ,Praha,kondenzace,Psychometrie,Chladící zatížení,Sluneční geometrie [1]
   Climatic data,Sources of climatic data,solar irradiation,solar systems,hot water preparation [1]
   Construction, Heat transfer coefficient, Heat loss, Insulation, Thermal insulation [1]
   cooling [1]
   CTA,anemometr,dýza,vzduchotechnická experimentální trať,experiment,rychlost proudění,intenzita turbulence,hluk,termo-anemometr,Dantec Dynamics,volný zatopený proud,akustika,aerodynamický hluk,žhavený drátek [1]
   CTA,anemometry,nozzle,air duct system,experiment,air stream velocity,turbulence intensity,noise,termo-anemometer,hot-wire,Dantec Dynamics,free jet,acoustics,aerodynamic noise [1]
   činitel pohltivosti zvuku, doba dozvuku, zvuk, hluk [1]
   ČSN EN 12 831,ČSN EN ISO 13 790,ČSN 73 0540-2,Energetická náročnost budov,Tepelné ztráty,Potřeba tepla,Stavební konstrukce,Izolace,Solární kolektory,Tepelné čerpadlo,Kotel na biomasu,Plynový kondenzační kotel,Reálná návratnost investic [1]
   ČSN EN 12831,ČSN EN ISO 13 790,ČSN 73 0540-2,Energetic demands of buildings,Thermal losses,Heat needs,Building construction,Isolation,Solar collectors,Heat pump,Biomass boiler,Gas condensing boiler,Payback period [1]
   Data Center,Direct Free Cooling,Heat Load,Energy Savings [1]
   Datové centrum,Přímé volné chlazení,Tepelná zátěž,Energetické úspory [1]
   Doors [1]
   Dveře [1]
   electric water heaters,hot water preparation,circulation of hot water,thermal insulation,pipe distribution,fittings with,heat recovery [1]