• Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

      Autor: Dvořák Vojtěch; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Dvořák Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem budovy s téměř nulovou spotřebou energie a je řešena pro dvě varianty domu, pro dům z tvárnic a dřevostavbu, tedy pro těžkou a lehkou konstrukci. Práce obsahuje jak problematiku potřeby ...