• Případová studie centralizovaného zásobování teplem 

      Autor: Fišer Robin; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
      Na základě myšlenky možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v centralizovaném zásobování teplem jsem vypracoval bakalářskou práci, kterou jsem primárně rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...