• Větrání bazénové haly 

      Autor: Hrouda Jaroslav; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Schwarzer Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-01)
      Práce obsahuje návrh větrání pro bazénovou halu. Vysvětluje výpočetní metody a postupy pro navrhnutí optimálního průtoku vzduchu. Na základě porovnání se skutečným stavem jsou doporučena opatření ke zlepšení současného provozu.