Zobrazují se záznamy 1-20 z 106

   Klíčové slovo
   acoustic properties for experimental measurement device, HVAC elements, the background noise of the system [1]
   aerodynamic noise, nozzles, convection, diffusers, experiment [1]
   aerodynamický hluk, trysky, proudění, vyústky, experiment [1]
   air conditioning, operating rooms,measurement,analysis, energy consumptions [1]
   Air conditioning, system, heat gains, heat losses, project, air-cooling, heating [1]
   Air conditioning, ventilation, pensoin, heat loss, heat load, heat gain, psychrometry, diffusers, air ducts, air distribution, air conditioning unit. [1]
   air conditioning, ventilation, sports hall, heat loss, heat load, heat gain, psychrometry, diffusers, air ducts, air distribution [1]
   air pollution, emissions, imissions, local heating, [1]
   air-conditioning, air-conditioning system, Office Building, heat balance [1]
   akustické vlastnosti experimentální měřící trati, vzduchotechnické elementy, hluk pozadí soustavy [1]
   atmosféra,znečišťující látky,znečištění ovzduší v České republice,SYMOS'97,maximální koncentrace znečišťujících látek,rozptyl emisí [1]
   atmosphere,pollutants,air pollution in the Czech Republic,SYMOS'97,highest concentration of pollutants,emission spreading [1]
   Bazénová hala, tepelná zátěž prostoru, návrh větrání [1]
   budova s téměř nulovou spotřebou energie, vytápění, příprava TV, tepelné čerpadlo, solární kolektory [1]
   budova s téměř nulovou spotřebou energie, vytápění, příprava TV, tepelné čerpadlo, solární kolektory, výpočtový model [1]
   case study, district heating, biomass, woodchips, renewable energy, energy, ecology, environment, boiler, heating distribution, house connection, transfer station, Rožnov pod Radhoštěm [1]
   Chilled beam,HVAC system ,Lebanon,Tel Aviv,Prague,Condensation ,psychometrics,cooling load,solar geometry [1]
   Chlazený paprsek ,Systém HVAC,Libanon,Tel Aviv ,Praha,kondenzace,Psychometrie,Chladící zatížení,Sluneční geometrie [1]
   Construction, Heat transfer coefficient, Heat loss, Insulation, Thermal insulation [1]
   činitel pohltivosti zvuku, doba dozvuku, zvuk, hluk [1]