• Hluk vzduchotechnických trysek 

      Autor: Chyba Michal; Vedoucí práce: Kučera Miroslav; Oponent práce: Nový Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
      Zadáním bakalářské práce bylo vypracovat rešerši zaměřenou na aerodynamický hluk trysek užívaných ve vzduchotechnice. V práci jsou popsány jednotlivé způsoby výpočtu akustických vlastností trysek od jednotlivých výrobců, ...