• Ověření akustických parametrů experimentální měřicí tratě 

      Autor: Tůma Karel; Vedoucí práce: Kučera Miroslav; Oponent práce: Nový Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
      Bakalářská práce se zabývá měřením akustických vlastností experimentální měřící trati navržené pro zjišťování akustických parametrů různých vzduchotechnických elementů. Cílem této práce je vytvořit podrobný popis jednotlivých ...