• Klimatizace sportovní haly 

      Autor: Likhonina Olga; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Tóth Luděk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem klimatizace sportovní haly pro 110 osob, ze kterých jsou 30 sportovců a 80 diváků. V rámci bakalářské práci je zohledněna i klimatizace ostatních klimatizovaných místnosti. Součástí práce ...