• Analýza namáhání podélných lamel konvektorů 

   Autor: Šafařík Vojtěch; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu v ČR a v zahraničí. ...
  • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

   Autor: Stehlík Hynek; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
  • Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv 

   Autor: Fojta Lubomír; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích prvků.
  • Design of a Belt Conveyor System Drive 

   Autor: Derikvand Zahra; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Malý Pavel
   The Bachelor thesis presents the way to design an effective drive for a belt conveyor aimed to transfer gravel. First it is described major objectives of conveyor application and its types. Next is the belt conveyor ...
  • Dimenzování ložisek pojezdového ústrojí 

   Autor: Betínsky Michal; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Dufala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Cieľom mojej práce je na základe zadaných parametrov a kritickej situácie vypočítať zaťaženie ložísk nosných kolies. Podľa zaťaženia skontrolovať momentálne používané ložisko a poprípade navrhnúť vlastné ložisko. Výsledkom ...
  • Frézovací zařízení na kmeny vánočních stromků 

   Autor: Wimmer Lukáš; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení frézy kmenů pro vánoční stromky. V úvodu je zpracován současný stav problematiky frézování. Dále se práce věnuje návrhu konstrukce stroje, volbě pohonu stroje a ...
  • Koncepční návrh živého květinového obrazu 

   Autor: Adámek Michal; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Zámyslický Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   S rostoucí technizací společnosti a koncentrováním velkého počtu lidí do městských aglomerací, ve kterých pak zbývá čím dál méně prostoru pro zeleň, dochází postupně k potřebě tento nedostatek kompenzovat. Vzniká tak mimo ...
  • Konstrukce nových dílů pro permanentní modely stavebnice LEGO 

   Autor: Kubíček Ondřej; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Andruš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukce univerzálního přítlaku desek tištěných spojů 

   Autor: Šanda František; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Doule Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   První část práce pojednává o problematice kuličkových šroubů a kluzného vedení, jejich výhodách a nevýhodách a o jejich využití v moderních strojích. Ve druhé části práce je navržen univerzální přítlak desek tištěných ...
  • Konstrukční návrh kombinované lžíce 

   Autor: Koubek Matěj; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Slabý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše kombinovaných lžic a kolových nakladačů a využití získaných poznatků k návrhu kombinované lžíce. Zadavatelem práce je firma Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
  • Konstrukční návrh ovládacího mechanismu skládacích vrat 

   Autor: Kříž Jan; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato práce obsahuje konstrukční návrh skládacích vrat a kontrolní výpočty pro zvolený pohon, rám a kolejnici vrat. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci celkové sestavy.
  • Konstrukční návrh zvedací plošiny 

   Autor: Dušek Jakub; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení zvedací plošiny s nůžkovým mechanismem s rozměrem pracovní plošiny 1700 x 1000 mm, nosností 500 kg a výškou zdvihu 2000 mm. Práce obsahuje další možnosti realizace ...
  • Konstrukční úprava spouštěcího mechanismu airsoftové pušky 

   Autor: Kličman Jan; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   V bakalářské práci byl proveden návrh nového spouštěcího mechanismu pro stávající elektrické airsoftové zbraně tak, aby byl aplikován pouze pneumaticko-mechanický princip bez použití elektrických prvků. Byl vypracován 3D ...
  • Lesní přibližovací naviják 

   Autor: Kadlec Jan; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoububnového lanového navijáku, který se používá v mýtních a předmýtních těžbách. Je určen pro vyklizování a přibližování dlouhého dříví lanem z porostu nebo paseky na přibližovací ...
  • Mechanický upínací přípravek pro testování fan-drive motorů 

   Autor: Hradecký Jakub Milan; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Homolka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem upínací konstrukce pro fan-drive, na které jsou připojeny fan-drive motory, které zde budou testovány. Konstrukce je navržena tak, aby byla schopna držet i největší fan-drive, s ...
  • Mechanismus skládaných posuvných vrat 

   Autor: Hodek Tomáš; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modernizace mikrotesteru pro jedno a dvoufotonovou mikroskopii 

   Autor: Iška Marek; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Kubový Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh tenzometrického čidla pro zařízení, které bude použito v laboratoři pro biomechaniku extrémních zátěží na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zařízení primárně ...
  • Modifikace pedálu nakladače 

   Autor: Kyjovský Štěpán; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Gaduš Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje způsobům provedení pedálů, konkrétním druhům řízení motorů pomocí pedálových mechanismům a návrhu úpravy existujícího pedálového mechanismu za účelem zvýšení pohodlí operátora. Návrh vychází ...
  • Napínací stanice pro kalibraci a záběh válečkových řetězů 

   Autor: Hanuš Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Pospíchal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Náhrada pružného ocelového hřídele celoplastovým dílem 

   Autor: Weber Ladislav; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Práce se zabývá problematikou pružných hřídelí, jejich konstrukčním řešením, výhodami či nevýhodami a jejich použitím. Dále se zaměřuje na popsání konstrukčních řešení propojení automobilových zamykacích systémů s klíčem. ...