Now showing items 231-250 of 251

  • Rám vzduchového výtlačníku pro balič pytlíků 

   Author: Petr Klivar; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Lang Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rámu ke vzduchovému výtlačníku, jenž je součástí baliče pytlíků. Na základě rešerše je zvoleno optimální konstrukční řešení. Pro toto řešení jsou provedeny kontrolní výpočty.
  • Řešení výkonnosti šnekového dopravníku 

   Author: Chroust Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce pojednává o problematice dopravy uhlí do tepláren a v teplárnách. Obsahuje seznámení s klasifikací sypkých materiálů, stručný přehled dopravníků používaných v teplárenství a způsobů dopravy uhlí do tepláren. ...
  • Simulátor pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba 

   Author: Zelinka Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Cílem bakalářské práce je návrh simulátoru zatížení hřídele pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba ve spolupráci se zadavatelem tématu firmou BOSCH spol. s.r.o. Podmínkou je dodržení vnějších rozměrů simulátoru a ...
  • Speciální převodovka pro pohon lanového kotouče 

   Author: Polák David; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá postupem návrhu vodorovného vozíkového dopravníku na kontejnery a konstrukcí převodového mechanismu pro tento dopravník. Nejdříve se zabývá rešerší nákladní tramvajové dopravy. Následně je ...
  • Stínící dveře kalibrační laboratoře 

   Author: Řáda Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Předmětem práce je návrh stínících dveří kalibrační laboratoře a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
  • Strojní zařízení pro balení stromků 

   Author: Štoček Ondřej; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh balícího stroje na vánoční stromky. V úvodu je zpracován současný stav problematiky strojního balení vánočních stromků. Nadále se práce věnuje návrhu konstrukce stroje, volbě pohonu ...
  • Štípačka na dřevo se štípacím kuželem 

   Author: Městecký Michal; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V první části práce je vysvětlen pojem a význam štípačů dřeva, popsán princip fungování zařízení na štípání dřeva a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy štípačů, a to na základě rešerše odborných ...
  • Technické řešení oddělení zásobníku paliva od spalovacího prostoru v automatickém kotli na hnědé uhlí 

   Author: Rajtmajer Miroslav; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh nového technického řešení šoupátkového mechanismu pro automatické dávkování paliva ze zásobníku do spalovacího prostoru kotle na tuhá paliva firmy Ekoefekt a.s. V teoretické rovině se ...
  • Technika polní nemocnice 

   Author: Jakub Vlk; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Práce seznamuje s profesí WATSAN (water-sanitation specialist), která se stará o plynulý chod polních nemocnic. Tato profese je zodpovědná za zajištění dodávky pitné a užitkové vody, zpracování odpadní vody, případně další ...
  • Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

   Author: Hermann Denis; Supervisor: Lopot František; Opponent: Biganovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...
  • Tolerování sestavy vřetene šestiosé jednoúčelové brusky 

   Author: Maria Kamenskaya; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Tiefenbach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Náležitě navržená sestava vřetene je důležitou podmínkou pro správný průběh procesu broušení. Cílem této bakalářské práce je revize již existující sestavy vřetene jednoúčelové šestiosé CNC brusky, stanovení problémů, hlavně ...
  • Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály 

   Author: Horčík Martin; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. Následně byl proveden návrh ...
  • Úprava poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 

   Author: Antonín Kanaval; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hovorka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Obsahem práce je konstrukční návrh upravené poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 a návrh dodatečně montovaného nástavce. V úvodu práce je vypracována komplexní rešerše používaných dopravníků. Konstrukční ...
  • Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů 

   Author: Petrás Jakub; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce je zaměřena na navržení fungujícího mechanismu zdvihu manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů ve vodorovném směru. Nejprve se zabývám výpočtem součástí potřebných pro konstrukci, dále navržením pohonu, ...
  • Vývoj části bezdotykového těsnění 

   Author: Jansa Vojtěch; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení utěsnění tramvajové převodovek pracující v extrémních podmínkách a využití získaných poznatků k návrhu nového typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce ...
  • Zařízení na rozdružování biomasy 

   Author: Tomek Aleš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   První část této bakalářské práce je zaměřená především na nejběžnější druhy využívané biomasy jak v energetice, tak i v domácnostech. Hlavním podmětem je obeznámit čtenáře informacemi o biomase a převážně o jejím technologickém ...
  • Zařízení pro vyprazdňování kontejnerů 

   Author: Jung Patrik; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout zařízení, které bude sloužit k vyklápění kontejnerů s odpadky. V práci jsem se tedy zabýval tím, jaké zařízení bude vhodné pro zvedání kontejnerů. Pro můj vybraný typ jsem vypočítal ...
  • Zásobník klád linky na zpracování palivového dřeva 

   Author: Čermák Marek; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zástavba podlahového dopravníku do sériově vyrábeného zemědělského návěsu 

   Author: Štěpka Martin; Supervisor: Lopot František; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Změna geometrie motocyklu pomocí vložek v řízení 

   Author: David Abraham; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Rešeršní část se zabývá historií motocyklů, rozdělení do jednotlivých kategorií, geometrií a ukázkou uložení předního kola. Praktická část se zabývá popsáním konstrukčního řešení této bakalářské práce, dále popsání ...