Now showing items 242-251 of 251

  • Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály 

   Author: Horčík Martin; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. Následně byl proveden návrh ...
  • Úprava poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 

   Author: Antonín Kanaval; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hovorka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Obsahem práce je konstrukční návrh upravené poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 a návrh dodatečně montovaného nástavce. V úvodu práce je vypracována komplexní rešerše používaných dopravníků. Konstrukční ...
  • Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů 

   Author: Petrás Jakub; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce je zaměřena na navržení fungujícího mechanismu zdvihu manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů ve vodorovném směru. Nejprve se zabývám výpočtem součástí potřebných pro konstrukci, dále navržením pohonu, ...
  • Vývoj části bezdotykového těsnění 

   Author: Jansa Vojtěch; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení utěsnění tramvajové převodovek pracující v extrémních podmínkách a využití získaných poznatků k návrhu nového typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce ...
  • Zařízení na rozdružování biomasy 

   Author: Tomek Aleš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   První část této bakalářské práce je zaměřená především na nejběžnější druhy využívané biomasy jak v energetice, tak i v domácnostech. Hlavním podmětem je obeznámit čtenáře informacemi o biomase a převážně o jejím technologickém ...
  • Zařízení pro vyprazdňování kontejnerů 

   Author: Jung Patrik; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout zařízení, které bude sloužit k vyklápění kontejnerů s odpadky. V práci jsem se tedy zabýval tím, jaké zařízení bude vhodné pro zvedání kontejnerů. Pro můj vybraný typ jsem vypočítal ...
  • Zásobník klád linky na zpracování palivového dřeva 

   Author: Čermák Marek; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zástavba podlahového dopravníku do sériově vyrábeného zemědělského návěsu 

   Author: Štěpka Martin; Supervisor: Lopot František; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Změna geometrie motocyklu pomocí vložek v řízení 

   Author: David Abraham; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Rešeršní část se zabývá historií motocyklů, rozdělení do jednotlivých kategorií, geometrií a ukázkou uložení předního kola. Praktická část se zabývá popsáním konstrukčního řešení této bakalářské práce, dále popsání ...
  • Způsoby řešení rozměrových obvodů 

   Author: Janík Petr; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá metodami řešení rozměrových obvodů. Nejprve bude nastíněna problematika rozměrových tolerancí a budou vysvětleny některé pojmy, jejichž znalost je nutná pro následující výklad. Bude provedeno rozdělení ...