Now showing items 14-33 of 251

  • Koncepční návrh stavebnicové 3D tiskárny 

   Author: Miroslav Kotrč; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem stavebnicové 3D tiskárny s tiskovou plochou od 200 x 200 mm do 1000 x 1000 mm a výškou tiskového prostoru od 200 mm do 1000 mm. Součástí práce je také rešerše zabývající se 3D ...
  • Koncepční návrh živého květinového obrazu 

   Author: Adámek Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Zámyslický Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   S rostoucí technizací společnosti a koncentrováním velkého počtu lidí do městských aglomerací, ve kterých pak zbývá čím dál méně prostoru pro zeleň, dochází postupně k potřebě tento nedostatek kompenzovat. Vzniká tak mimo ...
  • Konstrukce čelního nakladače pro malotraktor 

   Author: Lukáš Trš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem čelního nakladače pro malotraktor. Obsahuje rešerši dostupných variant na trhu. Pro vybrané řešení jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty. Součástí bakalářské práce je sestavný ...
  • Konstrukce nových dílů pro permanentní modely stavebnice LEGO 

   Author: Kubíček Ondřej; Supervisor: Lopot František; Opponent: Andruš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukce sportovního vozíku pro multipně postižené dětí 

   Author: Slabodeniuk Kseniia; Supervisor: Lopot František; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se věnuje problematice pohybově mobility postižených dětí a technických prostředků a její řešení. Jednoduchá řešení, která jsou dostatečně robustní, ale přitom nenapadně, významným způsobem zvyšují kvalitu života ...
  • Konstrukce univerzálního přítlaku desek tištěných spojů 

   Author: Šanda František; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Doule Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   První část práce pojednává o problematice kuličkových šroubů a kluzného vedení, jejich výhodách a nevýhodách a o jejich využití v moderních strojích. Ve druhé části práce je navržen univerzální přítlak desek tištěných ...
  • Konstrukce výklopného držáku rezervního kola 

   Author: Snášel Pavel; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Flégl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uložení rezervního kola u nákladních automobilů. Obsahuje přehled možných řešení uložení kola a vlastní návrh výklopného držáku pro návěs na dřevní hmotu.
  • Konstrukční návrh adaptéru pohonu dopravníku BS2 

   Author: Olga Gorinova; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této práce je návrh adaptéru pro dopravník typu BS2 od firmy Bosch Rexroth, který umožní zapojení vlastního (neoriginálního) pohonu do zařízení. Tato bakalářská práce obsahuje rešerši problematiky hnacích prvků a ...
  • Konstrukční návrh kombinované lžíce 

   Author: Koubek Matěj; Supervisor: Starý František; Opponent: Slabý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše kombinovaných lžic a kolových nakladačů a využití získaných poznatků k návrhu kombinované lžíce. Zadavatelem práce je firma Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
  • Konstrukční návrh ovládacího mechanismu skládacích vrat 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato práce obsahuje konstrukční návrh skládacích vrat a kontrolní výpočty pro zvolený pohon, rám a kolejnici vrat. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci celkové sestavy.
  • Konstrukční návrh pohonu mostového jeřábu 

   Author: Ladislav Kočár; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tématem bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu mostového jeřábu. Teoretická část práce je věnována rozdělení jeřábů, popisu jednotlivých prvků a základním konstrukčním řešením. V analytické části je proveden samotný ...
  • Konstrukční návrh stavitelné jeřábové traverzy o nosnosti 12 tun 

   Author: Jan Kopřiva; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce je zaměřená na návrh stavitelné jeřábové traverzy. Náplní teoretické části je rešerše používaných jeřábových traverz a vázací techniky. Praktická část se zabývá samotným návrhem traverzy.
  • Konstrukční návrh středověkého obléhacího stroje 

   Author: Tadeáš Salcman; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Cílem bakalářské práce je zpracování konstrukčního návrhu středověkého obléhacího stroje. Bakalářská práce obsahuje dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje problematiku středověkého obléhání spolu s ...
  • Konstrukční návrh špalíkovače 

   Author: Lukášek Michal; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem špalíkovače. Teoretická část obsahuje rozdělení špalíkovačů podle jejich základních částí. Obsahem praktické části jsou potřebné výpočty a konstrukční návrh. Součástí ...
  • Konstrukční návrh zvedací plošiny 

   Author: Dušek Jakub; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení zvedací plošiny s nůžkovým mechanismem s rozměrem pracovní plošiny 1700 x 1000 mm, nosností 500 kg a výškou zdvihu 2000 mm. Práce obsahuje další možnosti realizace ...
  • Konstrukční návrh zvedáku pro osobní automobily 

   Author: Jakub Němeček; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   V teoretické části práce představuji nejčastější typy zvedáků pro osobní automobily, které se používají v profesionálních servisech i pro komerční účely. V praktické části představuji vylepšení nůžkového zvedáku pro osobní ...
  • Konstrukční návrh zvedáku pro osobní automobily 

   Author: Jaroslav Plášek; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   V teoretické části práce představuji nejčastější typy zvedáků pro osobní automobily, které se používají pro domácí účely, ale i v profesionálních servisech. V praktické části vytvářím vlastní konstrukci dvousloupového ...
  • Konstrukční úprava spouštěcího mechanismu airsoftové pušky 

   Author: Kličman Jan; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   V bakalářské práci byl proveden návrh nového spouštěcího mechanismu pro stávající elektrické airsoftové zbraně tak, aby byl aplikován pouze pneumaticko-mechanický princip bez použití elektrických prvků. Byl vypracován 3D ...
  • Lesní přibližovací naviják 

   Author: Kadlec Jan; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoububnového lanového navijáku, který se používá v mýtních a předmýtních těžbách. Je určen pro vyklizování a přibližování dlouhého dříví lanem z porostu nebo paseky na přibližovací ...
  • Mechanický upínací přípravek pro testování fan-drive motorů 

   Author: Hradecký Jakub Milan; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Homolka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem upínací konstrukce pro fan-drive, na které jsou připojeny fan-drive motory, které zde budou testovány. Konstrukce je navržena tak, aby byla schopna držet i největší fan-drive, s ...