Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 138

  • Návrh zdviže s integrovaným válečkovým dopravníkem 

   Autor: Bureš Adam; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Winkler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdviže s integrovaným válečkovým dopravníkem. Obsahem teoretické části je popis jednotlivých druhů zdviží, rozdělených dle typu mechanismu zdvihu a typu pohonu. Konstrukční část je ...
  • Modifikace pedálu nakladače 

   Autor: Kyjovský Štěpán; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Gaduš Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje způsobům provedení pedálů, konkrétním druhům řízení motorů pomocí pedálových mechanismům a návrhu úpravy existujícího pedálového mechanismu za účelem zvýšení pohodlí operátora. Návrh vychází ...
  • Konstrukční návrh kombinované lžíce 

   Autor: Koubek Matěj; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Slabý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše kombinovaných lžic a kolových nakladačů a využití získaných poznatků k návrhu kombinované lžíce. Zadavatelem práce je firma Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
  • Návrh příčného vozíku pro přesun kontejnerů 

   Autor: Ježek Martin; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvinutí návrhu konceptu konstrukčního řešení příčného vozíku, který je součástí stroje pro přesun kontejnerů. Samotná práce navazuje na koncepční práce kolegů zabývajících se zbývajícími ...
  • Podrobný popis postupu tolerování převodovky 

   Autor: Baláš Karel; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Cílem práce je rozbor a návrh délkových a tvarových tolerancí na dvoustupňové převodovce. Práce obsahuje rešerši tolerování strojních dílů a jsou rozebrány jednotlivé druhy tolerancí. Následně je sepsán soupis požadavků ...
  • Návrh konstrukce zkušebního stanoviště pro výzkum brzd jízdního kola 

   Autor: Groma Adam; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stanoviště, na kterém by se daly testovat různé typy brzd, používané na jízdních kolech. Práce obsahuje rešerši brzd jízdních kol se zaměřením na nejpoužívanější typy. V dalších ...
  • Návrh konstrukce kontejneru a jeho aretačních mechanismů 

   Autor: Gruber Jan; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce kontejneru a jeho aretací. Ten slouží k převozu odpadků na tramvaji T3. Konstrukce obsahuje podélné ližiny a závěs pro nákladní automobily. Kontejner je aretován na tramvaj ...
  • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

   Autor: Stehlík Hynek; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
  • Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

   Autor: Hermann Denis; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Biganovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...
  • Návrh šikmé schodišťové plošiny pro vozíčkáře 

   Autor: Dolejš Jaroslav; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá průzkumem stávajících řešení šikmých schodišťových plošin. V praktické části je pak proveden vlastní návrh některých částí plošiny a pohonného ústrojí podložený výpočty.
  • Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů 

   Autor: Petrás Jakub; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce je zaměřena na navržení fungujícího mechanismu zdvihu manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů ve vodorovném směru. Nejprve se zabývám výpočtem součástí potřebných pro konstrukci, dále navržením pohonu, ...
  • Návrh sady zubových čerpadel s rozborem geometrických tolerancí 

   Autor: Mareš Dominik; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem bakalářské práce je návrh sady zubových čerpadel (parametrický model reagující na změnu zadávacích parametrů) s rozborem geometrických a délkových tolerancí. Součástí práce bude manuál vysvětlujícím použití geometrických ...
  • Návrh pohonu dehydrátoru písku 

   Autor: Dvořák Filip; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout pohon dehydrátoru písku. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrhové a kontrolní výpočty. K této práci byl vytvořen 3D model dvoustupňové převodovky a dehydrátoru písku včetně ...
  • Návrh kamerového jeřábu 

   Autor: Rosa Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového jeřábu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kamerových jeřábů. Navazující oddíl odkrývá rozdělení kamerových jeřábů a základní pohyby kamery. Dále se práce věnuje ...
  • Analýza namáhání podélných lamel konvektorů 

   Autor: Šafařík Vojtěch; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu v ČR a v zahraničí. ...
  • Návrh konstrukce točny pro kolejová vozidla 

   Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí točny pro kolejová vozidla a problematikou s tím spojenou. Na počátku práce je rešerše vývoje točen, dále koncepční návrh a kontrolní výpočty určitých částí.
  • Návrh pohonu výsuvných zahradních vrat 

   Autor: Meruna Ivo; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti používaných řešení výsuvných vrat včetně vlastního koncepčního návrhu konstrukce, vedení a uložení vrat. Hlavní částí práce je návrh šnekové převodovky, který se skládá ...
  • Návrh a rozbor možností tolerování převodovky 

   Autor: Pejša Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem práce byl návrh a rozbor možností tolerování úložných dosedacích ploch pro vybrané díly na převodovce.
  • Návrh skladu pro uskladnění pneumatik 

   Autor: Čížek Adam; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývala navržením pojízdných regálů pro uskladnění pneumatik a problematikou s tím spojenou. Na začátku práce byla rešerše možných typů regálu. Následně byl proveden kontrolní výpočet rámů na pneumatiky ...
  • Návrh geometrie rámu horského kola 

   Autor: Turek Oskar; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem geometrie rámu horského kola. Nejprve se věnuje teoretickým vlivům prvků na jízdu. V dalších částech je pojednáno o materiálech rámů kol a o komponentech s vlivem na geometrii. V zásadní ...