Now showing items 1-20 of 264

  • Návrh podávacího systému pro lis na zalisování ložisek 

   Author: Jakub Kafka; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení podávacího systému lisu na zalisování ložisek. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části-teoretická část, koncepční část, konstrukční část a výpočtová část. Teoretická ...
  • Návrh nákladního výtahu pro pokrývače 

   Author: Jan Škaryd; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato Bakalářská práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení výtahů a jejich historie, návrhem šikmého nákladního výtahu pro pokrývače, následnou tvorbou 3D modelu a zpracováním 2D dokumentace jeho vybraných součástí.
  • Návrh čtyřkolky pro děti 

   Author: Kristián Kořízek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dětské čtyřkolky. Z rešerše jsou určeny její hlavní parametry. Dále je navržen koncepční návrh, dle kterého je sestavena konstrukce celé dětské čtyřkolky. Konstrukci doprovází ...
  • Návrh malého destilačního zařízení pro osobní použití 

   Author: Jaromír Moureček; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Obsahem práce je popis funkce a konstrukční návrh malého destilačního zařízení pro domácí použití. V teoretické části je vysvětlen princip destilace, její historie a rešerše používaných částí. Konstrukce je navržena podle ...
  • Konstrukční návrh vysokokapacitní loupačky semen olejnin 

   Author: Stanislav Kyselo; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou loupání semen olejnin impaktní metodou. Práce zkoumá dostupné stroje s horizontální osou rotace rotoru. Na základě získaných informací je vypracován konstrukční návrh vysokokapacitní ...
  • Návrh vrtací hlavy 

   Author: Vojtěch Pokorný; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vrtací hlavy pro vrtání sady 4 děr na roztečné kružnici s měnitelným průměrem.
  • Optimalizace drah pro generování G-kódu 3D tiskárny stavebních směsí 

   Author: Dominik Staněk; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá energetickou optimalizací pohybů portálové 3D tiskárny s rotačním ramenem a porovnáním s klasickou portálovou 3D tiskárnou bez ramene. Hodnocení zahrnuje energetickou náročnost pohonů tiskáren. ...
  • Návrh jednotky samovazače do lisu na pícniny 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rešerši napříč celým odvětvím sklizně pícnin za pomoci lisů, zejména pak vázacího ústrojí lisu na hranaté balíky ...
  • Návrh lodního zdvihadla s protizávažím 

   Author: Jiří Křesák; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Teoretická část shrnuje lodní dopravu, typy vodních cest, funkci a typy lodních zdvihadel a zdymadel. Praktická část se skládá z návrhu svislého lodního zdvihadla s protizávažím.
  • Koncepční návrh osy X velkoformátové 3D tiskárny 

   Author: Zdeněk Kálal; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Cílem této práce je navrhnout koncepční návrh osy X velkoformátové 3D tiskárny. Pohyb osy X má zajištovat lineární osa. Bylo navrženo několik variant, ze kterých se na základě výpočtu zvolila nejlepší varianta.
  • Návrh technologického zařízení pro malý pivovar 

   Author: Marek Vlasák; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hadraba Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Cílem této práce je provést návrh technologického zařízení pro malý pivovar, kromě konstrukčního řešení budou součástí práce i pevnostní a kontrolní výpočty. Bude vytvořen 3D model sestavy v programu Autodesk Inventor a ...
  • Návrh posuvného mechanismu pro zakrytí otvoru 

   Author: Adam Kubeš; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh posuvného mechanismu vrat s pohonem. V teoretické části je provedena rešerše různých druhů vrat a v praktické části jsou provedeny návrhy posuvného mechanismu a pohonu, které jsou ...
  • Návrh laboratorní optické třídičky pro třídění semen olejnin 

   Author: Jan Prachenský; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Práce se zabývá vytvořením laboratorního přístroje pro optické třídění semen olejnin, konkrétně slunečnicových semen. Hlavní prioritou návrhu jsou nízké pořizovací náklady. Optické třídění v tomto stroji je poslední fází ...
  • Návrh špalíkovače dřevní hmoty 

   Author: Ondřej Bílek; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato práce nejprve formou rešerše popisuje účel a základní principy fungování špalíkovačů dřevní hmoty. Dále pokračuje uvedením příkladů několika vybraných komerčně vyráběných špalíkovačů. Po rešeršní části následuje návrh ...
  • Úprava poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 

   Author: Antonín Kanaval; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hovorka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Obsahem práce je konstrukční návrh upravené poháněné válečkové dráhy pro nakladač portálového lisu P35 a návrh dodatečně montovaného nástavce. V úvodu práce je vypracována komplexní rešerše používaných dopravníků. Konstrukční ...
  • Rám vzduchového výtlačníku pro balič pytlíků 

   Author: Petr Klivar; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Lang Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rámu ke vzduchovému výtlačníku, jenž je součástí baliče pytlíků. Na základě rešerše je zvoleno optimální konstrukční řešení. Pro toto řešení jsou provedeny kontrolní výpočty.
  • Návrh měřícího zařízení na tříbodový závěs 

   Author: Petr Dlouhý; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato bakalářská práce pojednává o řešení problematiky měření silových účinků, které vznikají ve spojení traktoru a připojeného stroje během provozu. V první části jsou probrány aktuální možnosti měření, na tuto část dále ...
  • Návrh rozdružovače balíků slámy 

   Author: Petr Procházka; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Obsahem této práce je přiblížit problematiku konzervování podestýlky a krmiva pro zemědělská zvířata. Následně poučit o míchacích krmných vozech a rozdružovačích slámy a popsat vybrané konstrukční prvky. V další části je ...
  • Konstrukční návrh středověkého obléhacího stroje 

   Author: Tadeáš Salcman; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Cílem bakalářské práce je zpracování konstrukčního návrhu středověkého obléhacího stroje. Bakalářská práce obsahuje dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje problematiku středověkého obléhání spolu s ...
  • Předávací dopravník plášťů svařených plechovek 

   Author: Jakub Hovorka; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout předávací dopravník plášťů svařených plechovek. Práce je rozvržena do tří hlavních částí – teoretickou, návrhovou a výpočetní. Teoretická část se skládá z rešerše dopravních systémů ...