Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 105

  • Nekonvenční metody podávání a polohování dílů v automatizaci a robotice 

   Autor: Kadlec Vítězslav; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   Tato práce je zaměřena na návrh podávacího a zásobovacího zařízení pro robotické pracoviště. V první polovině práce jsou vysvětleny různé podávací systémy v robotice a kooperativní roboti. Hlavní částí práce je návrh ...
  • Návrh univerzálního lanového navijáku 

   Autor: Pavelka Petr; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. Dále je uveden výpočet ...
  • Speciální převodovka pro pohon lanového kotouče 

   Autor: Polák David; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá postupem návrhu vodorovného vozíkového dopravníku na kontejnery a konstrukcí převodového mechanismu pro tento dopravník. Nejdříve se zabývá rešerší nákladní tramvajové dopravy. Následně je ...
  • Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv 

   Autor: Fojta Lubomír; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích prvků.
  • Způsoby řešení rozměrových obvodů 

   Autor: Janík Petr; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá metodami řešení rozměrových obvodů. Nejprve bude nastíněna problematika rozměrových tolerancí a budou vysvětleny některé pojmy, jejichž znalost je nutná pro následující výklad. Bude provedeno rozdělení ...
  • Návrh podsvícení universálního podvozku lékářského zařízení 

   Autor: Teplý Petr; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Pánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá vývojem designového prvku podsvícení na podvozky přístrojů firmy BTLMedical Technologies a bezpečnostních norem, které musí zařízení splňovat, aby se mohlo uvést na trh.
  • Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály 

   Autor: Horčík Martin; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. Následně byl proveden návrh ...
  • Simulátor pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba 

   Autor: Zelinka Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Cílem bakalářské práce je návrh simulátoru zatížení hřídele pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba ve spolupráci se zadavatelem tématu firmou BOSCH spol. s.r.o. Podmínkou je dodržení vnějších rozměrů simulátoru a ...
  • Návrh pohonu průmyslové míchačky betonových směsí 

   Autor: Hanka Dalibor; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Předmětem bakalářské práce je návrh pohonu průmyslové míchačky betonových směsí. Na základě provedené rešerše a zadaných parametrů je vytvořen koncepční návrh míchačky. Pro tuto koncepci je navržen pohon pomocí dvoustupňové ...
  • Návrh proudového motoru pro RC modely 

   Autor: Budínský Adam; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně popsán výpočet kompresoru ...
  • Řešení výkonnosti šnekového dopravníku 

   Autor: Chroust Michal; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce pojednává o problematice dopravy uhlí do tepláren a v teplárnách. Obsahuje seznámení s klasifikací sypkých materiálů, stručný přehled dopravníků používaných v teplárenství a způsobů dopravy uhlí do tepláren. ...
  • Návrh a optimalizace hydraulického okruhu zemědělského stroje 

   Autor: Kovář Martin; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Kubín Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je vlastní návrh, srovnání se současným a následná optimalizace hydraulického okruhu zemědělského stroje. Práce dále obsahuje stručný popis zemědělského stroje a obecné seznámení s hydraulickými obvody.
  • Návrh multifunkčního grilu 

   Autor: Karkulín Adam; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   V práci je proveden návrh multifunkčního grilu pro venkovní použití. Gril je navrhován pro kompatibilitu s jehlou, roštem a kamennou deskou, a s možností manipulace topeniště pro regulaci intenzity ohřívání.
  • Návrh pohonu bubnové třídičky zeminy 

   Autor: Urbánek Martin; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu pro bubnovou třídičku zeminy. Ze zadaných parametrů a výsledků rešerše je zvoleno řešení třídičky a zpracován trojrozměrný koncepční návrh. Pro tento koncepční návrh je řešena ...
  • Návrh zařízení pro stříhání vánočních stromků 

   Autor: Řípa Vít; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem střihacího zařízení na vánoční stromky. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kácení vánočních stromků. Navazující oddíl odkrývá náležitosti materiálu dřeva. Dále se práce věnuje ...
  • Návrh pohonu plazmového řezacího stroje 

   Autor: Štětina Jakub; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Teoretická část této práce se zabývá popisem jednotlivých druhů lineárního vedení a používaných lineárních pohonů. Praktická část se skládá z výběru vhodného druhu vedení a pohonu pro aplikaci na CNC plazmovém řezacím ...
  • Návrh pohonu dvouhřídelové drtičky odpadu 

   Autor: Radechovský Milan; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh pohonu pro dvouhřídelovou drtičku odpadů. Součástí budou návrhové a kontrolní výpočty vybraných částí, včetně vybrané 2D, 3D dokumentace.
  • Návrh spirálového gravitačního dopravníku 

   Autor: Cink Petr; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem spirálového gravitačního dopravníku pro dopravu pneumatik. Při návrhu bylo nutné brát zřetel na modulární řešení, technologičnost konstrukce s ohledem na výrobní prostředky a dodržení ...
  • Návrh nového typu labyrintu pro rychloběžnou převodovku 

   Autor: Babor Adam; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení utěsnění průmyslových převodovek a využití získaných poznatků k návrhu nového typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce je firma Wikov Gear a zadání ...
  • Zařízení na rozdružování biomasy 

   Autor: Tomek Aleš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   První část této bakalářské práce je zaměřená především na nejběžnější druhy využívané biomasy jak v energetice, tak i v domácnostech. Hlavním podmětem je obeznámit čtenáře informacemi o biomase a převážně o jejím technologickém ...