Now showing items 1-20 of 301

  • Návrh a optimalizace planetové převodovky pro vůz Formula Student 

   Author: Vít Veselý; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   Práce se zabývá návrhem a optimalizací planetové převodovky pro elektrickou formuli týmu eForce FEE Prague Formula. Část práce se zabývá volbou vhodného postupu výroby pro konkrétní materiál. Návrh planetové převodovky se ...
  • Artificial intelligence supported mechanical engineering design 

   Author: Charbel Akiki; Supervisor: Hadraba Daniel; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   An Investigation on the Integration of Artificial Intelligence with Mechanical Engineering Design: This thesis explores the profound influence of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) on the process of ...
  • Návrh a zhotovení modulární převodovky s dopravníkem pro výukové účely 

   Author: Vilém Souček; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou modulární převodovky s dopravníkem v kombinaci s automatizačními prvky. Rešeršní část práce rozebírá základní přehled ozubených kol a soukolí, převodovek a dopravníků. ...
  • Konstrukční úprava extrudéru filamentu pro 3D tisk 

   Author: Volodymyr Dudavskyi; Supervisor: Čvančara Václav; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh úprav existujícího extrudéru pro zvýšení kvality vyráběného filamentu. Zadavatelem této práce je společnost Mubea, která technologii 3D tisk používá pro výrobu různých modelů a ...
  • Návrh šlapací tříkolky 

   Author: Jiří Dlabač; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   Bakalářská práce se zabývá koncepčními variantami šlapací tříkolky jakožto nemotorového dopravního prostředku do města. Také řeší problematiku konstrukčního uspořádání a návrh výsledného modelu s ohledem na některé normy. ...
  • Rekonstrukce natáčivého lopatkového kolesa parníku 

   Author: Jiří Krameš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnou rekonstrukcí natáčivých lopatkových koles sloužících k pohonu lodi. Teoretická část práce je zaměřena na historii vývoje lopatkových koles parníků, jejich konstrukci, výhody a základní ...
  • Návrh konstrukce vzorkovače obilí 

   Author: Ondřej Pátek; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce vzorkovače na obilí. Podle rešerše je navržen koncepční návrh, který je poté rozpracován do konkrétního konstrukčního řešení. Řešení se opírá o návrhové a konstrukční výpočty. ...
  • Návrh otočného rožně 

   Author: Patrik Dinstpír; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem otočného rožně na sele do 40 kg. Součástí práce je statická kontrola rožně na ohyb, návrh základních rozměrů a provedení grilu a finální návrh grilu v podobě výkresů. Dále byly provedeny kontrolní ...
  • Návrh lisu pro nápojové PET obaly 

   Author: Jiří Lomský; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout lis pro nápojové PET obaly pro láhve typických rozměrů. V návrhu je počítáno s manuální obsluhou.
  • Návrh laboratorní výrobní linky vláknocementových desek 

   Author: František Nechvátal; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní experimentální výrobní linky vláknocementových desek pro firmu Swisspearl. Linka je navržena dle požadavků firmy a zpracována do podoby 3D modelu. Další součástí práce ...
  • Konstrukční návrh automatické linky pro lisování koncovek hadic 

   Author: Štěpán Tichý; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   V této práci byla navržena automatická linka pro lisování koncovek hadic. V první části je uvedena rešerše pneumatických rozvodů a dopravníků. V další části je pak vlastní návrh automatické linky . Vybrané mechanismy byly ...
  • Analýza přetěžovací spojky v aplikaci u zemědělských strojů 

   Author: Vít Chlupatý; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přetěžovací spojky pro aplikaci u zemědělských strojů. V teoretické části jsou popsány čtyři vybrané patenty a způsoby připojení spojky. V praktické části je zvolen jeden patent, ...
  • Návrh pohonu otáčivého panelu 

   Author: Daniel Bárta; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu rotačního reklamního panelu a jeho uložení. Provádí rešerši možných konstrukcí a vybírá vhodnou variantu. Navrhuje uspořádání a formu rotační a pevné části, jejich rozměry a spojení. ...
  • Redesign dvoustupňové čelní převodovky 

   Author: Ondřej Novák; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá redesignem dvoustupňové čelní převodovky. V rešerši jsou zpracovány základní teoretické znalosti o ozubených kolech a převodovkách. V praktické části je uveden koncepční návrh a redesign převodovky. ...
  • Návrh automatické plnící linky pro potravinářský průmysl 

   Author: Milan Fiala; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá se v první části zabývá rešerší dopravníků. Zaměřuje se zde na vlastnosti dopravníků, výhody a nevýhody jejich použití. Ve druhé části práce obsahuje popis návrhu balící linky, krok po kroku jsou ...
  • Analýza pevnosti velkoobjemových lepených akvárií 

   Author: Vojtěch Sýkora; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou pevnosti a deformace velkoobjemových lepených akvárií. Teoretická část práce se zabývá rešerší vhodných materiálů a lepidel pro akvária. V praktické části práce byla provedena ...
  • Koncepční návrh konstrukce 3D tiskárny 

   Author: Pavel Dulgerov; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato bakalářská práce se věnuje vývoji 3D tiskárny schopné provádět automaticky sériový tisk. V průběhu výzkumu byly studovány stávající 3D tiskárny, technologie 3D tisku a metody pohybu tiskové hlavy. Byl proveden návrh ...
  • Redesign třístupňové kuželočelní převodovky 

   Author: Vojtěch Žemlička; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mertlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Rešeršní část práce shrnuje jednotlivé druhy převodovek, ozubených kol, jejich materiálů a druhy převodovek používaných pro pásové dopravníky. Praktická část se zabývá redesignem třístupňové kuželočelní převodovky pro ...
  • Zařízení pro testování navijáků 

   Author: Vojtěch Balvín; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Schorník Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Práce se zabývá konstrukcí přípravku pro testování navijáků. Kromě návrhu byly u vybraných konstrukčních uzlů provedeny kontrolní analytické výpočty a pevnostní simulace pomocí MKP.
  • Úprava reálné převodovky pro možnosti testování polymerových kol 

   Author: Jan Šebek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Flek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši možností 3D tisku, materiálů pro 3D risk a parametrů 3D tisku ovlivňující mechanické vlastnosti. Praktická část obsahuje návrh měřící trati pro testování 3D tištěného evolventního ...