Recently added

Now showing items 1-20 of 162

  • Návrh převodovky lokomotivy pro dálkové nákladní vlaky 

   Author: Cvikýř Martin; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Rešerše shrnuje rozdělení pohonů dle uspořádání, detailnější rozdělení pohonu individuálního a konečný výběr vhodného řešení.Praktická část se zabývá samostatným návrhem převodovky pro lokomotivy pro dálkové nákladní vlaky.
  • Konstrukce sportovního vozíku pro multipně postižené dětí 

   Author: Slabodeniuk Kseniia; Supervisor: Lopot František; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se věnuje problematice pohybově mobility postižených dětí a technických prostředků a její řešení. Jednoduchá řešení, která jsou dostatečně robustní, ale přitom nenapadně, významným způsobem zvyšují kvalitu života ...
  • Návrh bezbariérové schodišťové plošiny pro hendikepované osoby bydlící v rodinných domech 

   Author: Lyzak Mark; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem schodišťové plošiny pro hendikepované osoby. Teoretická část je věnována analýze trhu schodišťových plošin a dále návrhem nové konstrukční varianty plošiny včetně návrhu jejího pohonu ...
  • Návrh vstřikovací formy 

   Author: Schön Radek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá navrhováním a konstrukcí vstřikovacích formy na plasty. Dále se tu řeší zaformování výlisku, vyhazování výlisku, temperace, odvzdušnění a vstřikovací systém formy. Součástí práce jsou základní výpočty, ...
  • Konstrukce výklopného držáku rezervního kola 

   Author: Snášel Pavel; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Flégl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uložení rezervního kola u nákladních automobilů. Obsahuje přehled možných řešení uložení kola a vlastní návrh výklopného držáku pro návěs na dřevní hmotu.
  • Návrh transportního prvku pro dopravník na výkovky 

   Author: Čejka Vojtěch; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy horkých výkovků v automatizovaném kovárenském povozu, který je v úvodní části práce detailně představen se všemi specifiky, se kterými je třeba se při konstruování dopravníků ...
  • Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Volf Vojtěch; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihacího zařízení. Zařízení je součástí vozíku pro přesun kontejnerů, který byl rozpracován skupinou K5 v rámci projektu SKOTRANS.
  • Návrh konstrukce mobilního šnekového dopravníku pro plnění silážních věží 

   Author: Vrzal Václav; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením mobilního šnekového dopravníku pro plnění silážních věží. Obsahuje seznámení se základními typy šnekových dopravníků a jejich použitím. Dále byl proveden návrh ...
  • Návrh programu pro výpočet kuželového soukolí 

   Author: Laxová Šárka; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se především zaobírá vytvořením nástroje pro výpočet Kuželového soukolí v programu Microsoft Excel. Účelem tohoto nástroje je rychlé a informativní zjištění geometrických hodnot a parametrů tohoto soukolí. V ...
  • Postup návrhu uzavíracího ventilu včetně tolerování 

   Author: Havlíček Ondřej; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku uzavíracích ventilů. Základem je popis návrhu přímého uzavíracího ventilu. Popsat možnosti konstrukce, typy ventilů, druhy provedení, způsoby výroby, vhodné materiály a ...
  • Návrh konstrukce tabulových vrat provozní haly 

   Author: Hlaváček Lukáš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh konstrukce výsuvných vrat provozní haly. V úvodní části jsou představena možná konstrukční řešení posuvných vrat. Dále práce obsahuje vlastní návrh včetně návrhových a kontrolních výpočtů.
  • Návrh mobilního pulzního testovacího zařízení 

   Author: Knespl Miroslav; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního pulzního testovacího zařízení. V první části práce je zpracován přehled výrobců zařízení pro dynamické testování a popsána konstrukce jednotlivých strojů. Dále se práce věnuje ...
  • Návrh mechanizmu pro automatické otevírání dveří kontejneru 

   Author: Fabíni Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce přináší konstrukční návrh mechanizmu pro automatické otevírání dveří kontejneru a návrh jednokřídlých vysouvacích čelních dveří kontejneru s možností duálního otevírání. V úvodu práce je rozebrána zásadní ...
  • Návrh konstrukce lanového navijáku zkušebního zařízení 

   Author: Kalousek Michal; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce lanového navijáku zkušebního zařízení pro destruktivní testování komponent. Po krátké rešerši lanových navijáků a jeřábů jsou vybrány základní součásti z katalogů výrobců s respektováním ...
  • Vývoj části bezdotykového těsnění 

   Author: Jansa Vojtěch; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení utěsnění tramvajové převodovek pracující v extrémních podmínkách a využití získaných poznatků k návrhu nového typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce ...
  • Optimalizace pohonu madla pojízdného chodníku FlatSnake 

   Author: Jochman Tomáš; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Sábl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Optimalizace pohonu madla pojízdného chodníku FlatSnake. Slovo optimalizace v názvu práce vyjadřuje proces výběru nejlepší varianty z velkého množství možných řešení. První část je věnována hledání nedostatků stávajícího ...
  • Návrh konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Buzek Adam; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů. Tento vozík je součásti řešení projektu SKOTRANS.
  • Návrh pohonu otáčivé lávky kruhové usazovací nádrže ČOV 

   Author: Bárta Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce pohonu otáčivé lávky dosazovací nádrže čističky odpadních vod, včetně návrhu převodovky a uložení otáčivé lávky uprostřed nádrže. První a druhá část bakalářské práce je věnována ...
  • Návrh zařízení pro otáčení kontejnerů 

   Author: Nápravník Karel; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh zařízení pro otáčení kontejneru. V úvodu práce je uvedena rešerše, která popisuje problematiku technologických postupů a nakládání s SKO ve městě Praha. Práce dále řeší návrh ...
  • Návrh pohonu posuvného krytu. 

   Author: Marek Daniel; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu posuvného krytu. Cílem práce je návrh vhodné pohonné soustavy, která bude splňovat všechny nároky vyplývající z provozuschopnosti daného zařízení. K řešení pohonu byl použit ...