Now showing items 1-20 of 280

  • Návrh konstrukce otáčivého reklamního panelu 

   Author: Václav Chvojka; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uložení a pohonu otáčivého elementu reklamního panelu, který je uložený na pevné podstavě. Jedná se o trojboký reklamní panel o rozměrech jedné plochy 3,6 x 9,6 metru. Teoretická ...
  • Optimalizace konstrukce spojení náboje kola se středem pro vůz Formula Student 

   Author: Jan Vondráček; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodné konstrukční řešení spojení náboje a středu kola pro malý vůz formulo-vého typu se kterým se tým CTU CarTech účastní soutěže Formula Student. Teoretická část se skládá z ...
  • Návrh variabilní pásové brusky 

   Author: Kateřina Chlapcová; Supervisor: Štoček Ondřej; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Obsahem bakalářské práce je návrh variabilní pásové brusky. Obsahuje rešerši o broušení a dělení brusek dle brusného nástroje. Jejich zhodnocení a ukázku typů vyráběných rámů brusek. V praktické části je samotný návrh ...
  • Návrh testovacího stavu pro identifikaci tuhosti ozubení 

   Author: Petr Kadeřábek; Supervisor: Flek Jan; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem modulárního testovacího stavu pro identifikaci tuhosti ozubení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí -teoretické a praktické. Teoretická rešerše představuje problematiku a současný ...
  • Návrh samovazacího zařízení 

   Author: Daniel Klimeš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem samovázacího mechanismu. Teoretická část obsahuje rozdělení lisů na balíky a co je samovazací mechanismus a jak pracuje. Obsahem praktické části jsou potřebné výpočty ...
  • Koncepční návrh stavebnicové 3D tiskárny 

   Author: Jan Glogr; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Koncepční návrh stavebnicové tiskárny. Modulární řešení konstrukce. Konfigurovatelné rozměry tiskového prostoru. Plně parametrický 3D model.
  • Návrh systému přesného automatického obvodového odřezávání vík tlakových lahví okružní pilou 

   Author: Jiří Götz; Supervisor: Lopot František; Opponent: Král Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce popisuje návrh a konstrukci nové jednoúčelové pily na ořezávání acetonových tlakových nádob. Jako inspirace posloužily některé okružní a planetové pily které jsou již v provozu. V práci jsou zaznamenány technologické ...
  • Návrh nákladního výtahu pro pokrývače 

   Author: Jan Škaryd; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato Bakalářská práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení výtahů a jejich historie, návrhem šikmého nákladního výtahu pro pokrývače, následnou tvorbou 3D modelu a zpracováním 2D dokumentace jeho vybraných součástí.
  • Návrh polymerové převodovky pro dětský traktor vyrobené pomocí technologie FDM 

   Author: Vít Gracík; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   V teoretické části jsou rozebrána komerční řešení pohonu dětských vozítek, základní typy stejnosměrných motorů a trakčních baterií. Dále jsou v rešerši představeny nejznámější metody 3D tisku a základní principy při návrhu ...
  • Úprava rekondičního stolu Shapemaster 

   Author: Lukáš Koutník; Supervisor: Lopot František; Opponent: Flek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   V bakalářské práci byl proveden návrh úpravy rekondičního stolu Shapemaster s laterálním výkyvem nožní opěrky v horizontální poloze pro společnost Therap-tilia s.r.o. Úprava spočívá v doplnění původního pohybu o náklon ...
  • Experimentální ověření třecích a silových poměrů ve šroubových spojích 

   Author: David Štiblický; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá ověřením třecích a silových poměrů v závitových dvojicích a také pevností a spolehlivostí šroubových spojů s ohledem na použité materiály, povrchové úpravy a mazání. Praktická část náleží experimentálnímu ...
  • Návrh těsnicího štítu dráhy lodního zdvihadla 

   Author: Tomáš Staněk; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukce a pohonu těsnicího štítu v horní stanici dráhy šikmého lodního zdvihadla, který vyrovnává kolísání hladiny ve vjezdu do žlabu zdvihadla. Teoretická část je zaměřena na rešerši ...
  • Návrh zařízení pro získání jablečného moštu 

   Author: Filip Hošna; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Teoretická část obsahuje rešerši, která se zabývá popisem zařízení využívaných pro získání jablečné šťávy a jejich principem. Praktická část se skládá z návrhu drtiče a lisu, návrhových a kontrolních výpočtů a popisu ...
  • Návrh svislých garážových vrat 

   Author: Adam Nagel; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tématem bakalářské práce je konstrukční návrh svislých garážových vrat. Teoretická část je věnována základnímu rozdělení garážových vrat. V praktické části je proveden samotný návrh otevíracího mechanismu a systému vyvážení ...
  • Návrh nůžkového zvedáku 

   Author: Václav Mráz; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout nůžkový zvedák s plošinou o rozměrech europalety (1200 x 800 mm), nosností 1500 kg a zdvihem 1,5 m.
  • Ekonomické a ergonomické aspekty při modernizaci včelína 

   Author: Tomáš Netík; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou práce ve včelařství s využitím znalostí z ergonomie, ekonomie, automatizace a 3D modelování. Úvodem jsou stanoveny cíle práce, které spočívají ve zefektivnění a usnadnění práce ve ...
  • Návrh podávacího systému pro lis na zalisování ložisek 

   Author: Jakub Kafka; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení podávacího systému lisu na zalisování ložisek. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části-teoretická část, koncepční část, konstrukční část a výpočtová část. Teoretická ...
  • Návrh nákladního výtahu pro pokrývače 

   Author: Jan Škaryd; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato Bakalářská práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení výtahů a jejich historie, návrhem šikmého nákladního výtahu pro pokrývače, následnou tvorbou 3D modelu a zpracováním 2D dokumentace jeho vybraných součástí.
  • Návrh čtyřkolky pro děti 

   Author: Kristián Kořízek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dětské čtyřkolky. Z rešerše jsou určeny její hlavní parametry. Dále je navržen koncepční návrh, dle kterého je sestavena konstrukce celé dětské čtyřkolky. Konstrukci doprovází ...
  • Návrh malého destilačního zařízení pro osobní použití 

   Author: Jaromír Moureček; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Obsahem práce je popis funkce a konstrukční návrh malého destilačního zařízení pro domácí použití. V teoretické části je vysvětlen princip destilace, její historie a rešerše používaných částí. Konstrukce je navržena podle ...