Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 86

  • Zařízení na rozdružování biomasy 

   Autor: Tomek Aleš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   První část této bakalářské práce je zaměřená především na nejběžnější druhy využívané biomasy jak v energetice, tak i v domácnostech. Hlavním podmětem je obeznámit čtenáře informacemi o biomase a převážně o jejím technologickém ...
  • Návrh úpravy upínacího přípravku pro svařování trapézových plechů 

   Autor: Kožený Pavel; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá způsoby upínání v průmyslových výrobách, jejich druhy a způsoby použití. Dále navazuje na úpravu svařovacího přípravku za použití mechanických a pneumatických upínek.
  • Konstrukční úprava spouštěcího mechanismu airsoftové pušky 

   Autor: Kličman Jan; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   V bakalářské práci byl proveden návrh nového spouštěcího mechanismu pro stávající elektrické airsoftové zbraně tak, aby byl aplikován pouze pneumaticko-mechanický princip bez použití elektrických prvků. Byl vypracován 3D ...
  • Konstrukční návrh ovládacího mechanismu skládacích vrat 

   Autor: Kříž Jan; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato práce obsahuje konstrukční návrh skládacích vrat a kontrolní výpočty pro zvolený pohon, rám a kolejnici vrat. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci celkové sestavy.
  • Konstrukce univerzálního přítlaku desek tištěných spojů 

   Autor: Šanda František; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Doule Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   První část práce pojednává o problematice kuličkových šroubů a kluzného vedení, jejich výhodách a nevýhodách a o jejich využití v moderních strojích. Ve druhé části práce je navržen univerzální přítlak desek tištěných ...
  • Modernizace mikrotesteru pro jedno a dvoufotonovou mikroskopii 

   Autor: Iška Marek; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Kubový Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh tenzometrického čidla pro zařízení, které bude použito v laboratoři pro biomechaniku extrémních zátěží na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zařízení primárně ...
  • Návrh pohonu sklepního výtahu 

   Autor: Pěnička Radek; Vedoucí práce: Bečka Jan; Oponent práce: Hanousek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout pohon sklepního výtahu pro dopravu zboží ze suterénu do úrovně terénu. Výtah bude instalován uvnitř budovy (průjezdu). Pro získání přehledu je třeba provést rešerši v oblasti sklepních ...
  • Návrh rekonstrukce pohonu sklepního výtahu 

   Autor: Pokorný Jan; Vedoucí práce: Bečka Jan; Oponent práce: Hanousek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu sklepního výtahu. Obsahuje stručnou rešerši na téma zdvihacích plošin a základní kinematické, dynamické a pevnostní výpočty pohonu a částí plošiny.
  • Návrh pohonu visuté lanové dráhy 

   Autor: Hanyš Ondřej; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato práce pojednává o lanových drahách, typech ocelových lan a způsobech mazání převodovek. Hlavní částí je návrh pohonu (převodovky) vyhovujícího podmínkám zadané visuté lanové dráhy.
  • Lesní přibližovací naviják 

   Autor: Kadlec Jan; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoububnového lanového navijáku, který se používá v mýtních a předmýtních těžbách. Je určen pro vyklizování a přibližování dlouhého dříví lanem z porostu nebo paseky na přibližovací ...
  • Návrh pohonu zvedacího mechanismu jezové klapky 

   Autor: Skuhrovec Aleš; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem části pohonu jezové klapky. Kde u pohonu stávající jezové klapky, tvořeného elektromotorem koaxiální převodovkou, kuželovou převodovkou, je požadavek na výměnu elektromotoru a koaxiální ...
  • Návrh plastové násypky zásobníku hnojiva 

   Autor: Rozínek Jiří; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Vondřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V práci je proveden návrh plastového zásobníku na hnojivo pro zemědělský stroj na přihnojování a setí meziplodin. Násypka je navrhována jako náhrada za současnou ocelovou a to s ohledem na jiný konstrukční materiál, jinou ...
  • Návrh krytů hydraulických válců pro minirýpadlo Bobcat E20 

   Autor: Hnátek Jakub; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením krytů hydraulických válců, výpočtem svěrných spojů a laboratorním testem životnosti.
  • Návrh chrániče hrany dveří osobního automobilu 

   Autor: Midrla Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Obsahem této bakalářské práce je zkonstruování a řešení problematiky protektoru. Protektor je klíčový prvek chrániče hrany dveří a závisí na něm pohyb ochranné lišty, která vyjíždí a zajíždí při otevírání a zavírání dveří. ...
  • Návrh stavebnicového pásového dopravníku 

   Autor: Stejskal Matěj; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Obsahem této bakalářské práce je konstrukce stavebnicového pásového dopravníku. Ten slouží k vynášení plastové drti z drtiče odpadu. Konstrukce je zaměřena na jednoduchost, snadnou variabilitu rozměrů, dobrou dostupnost ...
  • Návrh převodového mechanismu pro zkušební stanoviště spalovacích motorů 

   Autor: Čepek Richard; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh převodového mechanismu pro zkušebnu spalovacích motorů týmu CTU Cartech. V úvodu práce je uvedena rešerše popisující tým CTU Cartech, metody měření spalovacích motorů a ...
  • Návrh šašlikovače 

   Autor: Chvalová Klára; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro grilování šašliků. Obsahuje rešerše na téma řetězové převody a grilovací zařízení. Dále výběr komponent a polotovarů pro sestavení zařízení a jejich cenovou bilanci. Hlavní ...
  • Návrh pohonu dvouhřídelové drtičky odpadu 

   Autor: Kálecký Martin; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce obsahuje základní popis drticího procesu, výčet běžně používaných drtiček odpadu a jejich konstrukční uspořádání se zaměřením na dvouhřídelový drtič. Dále je popsán podrobný návrh pohonu. Počínaje návrhem hnacího ...
  • Návrh mostového jeřábu 

   Autor: Mihulec Michal; Vedoucí práce: Čejka Jan; Oponent práce: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Tématem bakalářské práce je návrh mostového jeřábu. Teoretická část práce je věnována rozdělení jeřábů a základním konstrukčním řešením mostových jeřábů. V analytické části je proveden návrh ocelové konstrukce jeřábu a ...
  • Návrh zahradního drtiče ovoce pro domácí použití 

   Autor: Pól Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce referuje o dosavadních drtičích na českém trhu. Dále se věnuje návrhu drtiče na tvrdé ovoce a pevnostním výpočtům s tím spojených. V závěru je uvedena i přibližná cenová bilance.