Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 131

  • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

   Autor: Stehlík Hynek; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
  • Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

   Autor: Hermann Denis; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Biganovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...
  • Návrh šikmé schodišťové plošiny pro vozíčkáře 

   Autor: Dolejš Jaroslav; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá průzkumem stávajících řešení šikmých schodišťových plošin. V praktické části je pak proveden vlastní návrh některých částí plošiny a pohonného ústrojí podložený výpočty.
  • Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů 

   Autor: Petrás Jakub; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce je zaměřena na navržení fungujícího mechanismu zdvihu manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů ve vodorovném směru. Nejprve se zabývám výpočtem součástí potřebných pro konstrukci, dále navržením pohonu, ...
  • Návrh sady zubových čerpadel s rozborem geometrických tolerancí 

   Autor: Mareš Dominik; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem bakalářské práce je návrh sady zubových čerpadel (parametrický model reagující na změnu zadávacích parametrů) s rozborem geometrických a délkových tolerancí. Součástí práce bude manuál vysvětlujícím použití geometrických ...
  • Návrh pohonu dehydrátoru písku 

   Autor: Dvořák Filip; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout pohon dehydrátoru písku. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrhové a kontrolní výpočty. K této práci byl vytvořen 3D model dvoustupňové převodovky a dehydrátoru písku včetně ...
  • Návrh kamerového jeřábu 

   Autor: Rosa Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového jeřábu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kamerových jeřábů. Navazující oddíl odkrývá rozdělení kamerových jeřábů a základní pohyby kamery. Dále se práce věnuje ...
  • Analýza namáhání podélných lamel konvektorů 

   Autor: Šafařík Vojtěch; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu v ČR a v zahraničí. ...
  • Návrh konstrukce točny pro kolejová vozidla 

   Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí točny pro kolejová vozidla a problematikou s tím spojenou. Na počátku práce je rešerše vývoje točen, dále koncepční návrh a kontrolní výpočty určitých částí.
  • Návrh pohonu výsuvných zahradních vrat 

   Autor: Meruna Ivo; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti používaných řešení výsuvných vrat včetně vlastního koncepčního návrhu konstrukce, vedení a uložení vrat. Hlavní částí práce je návrh šnekové převodovky, který se skládá ...
  • Návrh a rozbor možností tolerování převodovky 

   Autor: Pejša Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem práce byl návrh a rozbor možností tolerování úložných dosedacích ploch pro vybrané díly na převodovce.
  • Návrh skladu pro uskladnění pneumatik 

   Autor: Čížek Adam; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývala navržením pojízdných regálů pro uskladnění pneumatik a problematikou s tím spojenou. Na začátku práce byla rešerše možných typů regálu. Následně byl proveden kontrolní výpočet rámů na pneumatiky ...
  • Návrh geometrie rámu horského kola 

   Autor: Turek Oskar; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem geometrie rámu horského kola. Nejprve se věnuje teoretickým vlivům prvků na jízdu. V dalších částech je pojednáno o materiálech rámů kol a o komponentech s vlivem na geometrii. V zásadní ...
  • Návrh srážkoměru ERGS 2500 

   Autor: Krejčí Jan; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce pojednává o návrhu zařízení určenému k měření dešťových srážek nazvaného ERGS 2500. Teoretickou část práce tvoří rešerše současné problematiky detekce dešťových srážek, dále práce popisuje výrobu a funkčnost ...
  • Návrh mechanického automobilového zvedáku 

   Autor: Sluka Pavel; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato bakalářská práce se týká návrhu automobilového mechanického zvedáku. Zvedák je navržen pro snadnou montáž a demontáž. Pohybový šroub je zavěšen a není namáhán na vzpěr. V příloze je vymodelován celý automobilový zvedák ...
  • Návrh konstrukce ropné pumpy 

   Autor: Machač Martin; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce je zaměřena na konstrukci ropné pumpy a způsobů získávání ropy. První část práce je věnována teorii o způsobu získávání ropy a rozdělení konstrukcí ropných čerpadel. Druhá část je výpočtová, zaměřená na vybrané ...
  • Návrh pásového dopravníku pro přepravu nehomogenního sypkého materiálu 

   Autor: Mládek Karel; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení pásového dopravníku pro přepravu sypkého odpadového materiálu. Práce obsahuje rozbor a popis jednotlivých částí dopravníku. Součástí je také volba pohonu bubnu ...
  • Návrh pohonu šroubových přímých česlí 

   Autor: Fedor Ondřej; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled běžných konstrukčních řešení česlí používaných v čistírnách odpadních vod. V druhé části práce je proveden návrh převodového pohonu přímých šroubových česlí dle zadaných parametrů, ...
  • Návrh výškově stavitelného pracoviště 

   Autor: Juráňová Kateřina; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   Práce se zabývá návrhem modulárního výškově stavitelného pracoviště pro lehký strojírenský provoz.
  • Mechanický upínací přípravek pro testování fan-drive motorů 

   Autor: Hradecký Jakub Milan; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Homolka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem upínací konstrukce pro fan-drive, na které jsou připojeny fan-drive motory, které zde budou testovány. Konstrukce je navržena tak, aby byla schopna držet i největší fan-drive, s ...