News

Bachelor Theses - 12113

Recently added

Now showing items 1-20 of 216

  • Technika polní nemocnice 

   Author: Jakub Vlk; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Práce seznamuje s profesí WATSAN (water-sanitation specialist), která se stará o plynulý chod polních nemocnic. Tato profese je zodpovědná za zajištění dodávky pitné a užitkové vody, zpracování odpadní vody, případně další ...
  • Návrh servisního stojanu pro motocykly 

   Author: Jindřich Kukač; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Rešeršní část práce shrnuje používané a nejčastější typy servisních zdvihadel a stojanů pro motocykly. Praktická část se zabývá vylepšením návrhu konstrukce víceúčelového stojanu abba® Skylift pro silniční motocykly a ...
  • Návrh elektrického vozíku pro automatizované skladiště kontejnerů s komunálním odpadem 

   Author: Huy Hai Do; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato práce je zaměřena na navržení zdvižného mechanismu a kolejového vozíku, který mají za úkol přepravit kontejner o hmotnosti 15 000 Kg. Hlavním kritériem je, aby zdvižný mechanismus a vozík byly výškově co nejmenší a ...
  • Optimalizace konstrukce pojízdné brány 

   Author: Michal Jarkovský; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací konstrukce pojízdné brány. V praktické části je řešen výpočet takové konstrukce pomocí analytické metody a metody numerické.
  • Návrh hydraulického manipulátoru vstřikovacích forem pro tlakové lití 

   Author: Petr Obolecký; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši problematiky manipulace a manipulačních přípravků v oblasti tlakového lití hliníkových slitin. Bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického manipulátoru vstřikovacích forem pro ...
  • Návrh pohonu zdvihacího ústrojí stavebního věžového jeřábu 

   Author: Viktor Budoš; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Hradecký Jakub Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Cílem práce je návrh pohonu zdvihacího ústrojí, které se skládá z elektromotoru, převodovky, brzdy, lanovkového bubnu a spojek. Jednotka bude dimenzovaná na zdvih maximálního břemene 5[t]. Součástí práce bude výkres sestavy ...
  • Návrh pohonu garážové točny pro osobní vozidla 

   Author: Jan Fogl; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Štětina Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   V bakalářské práci je uveden návrh konstrukce a pohonu garážové točny pro osobní automobily. Jsou zde uvedeny návrhové výpočty pro jednotlivé prvky točny spolu s MKP analýzou rámové konstrukce. Součástí navržené konstrukce ...
  • Návrh hydraulického válce nůžkového zvedáku pro osobní auto 

   Author: Pavel Šťastný; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh hydraulického válce (hydromotoru) nůžkového zvedáku a návrh jeho pohonu pro zdvih osobního auta do hmotnosti tří tun. Obsahem je návrh konstrukce nůžkového mechanismu následovaný ...
  • Návrh dokovací stanice pro drony 

   Author: Marek Štosek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dokovací stanice pro drony. Při návrhu se vychází ze zadaných parametrů použitého dronu a akumulátoru. Dle rešerše je zhotoven návrh základního konceptu stanice, který je ...
  • Návrh konstrukce jednoosého zemědělského vleku 

   Author: Martin Mazura; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoosého zemědělského návěsu se sklápěcí nástavbou pro provoz na pozemních komunikacích. První část je věnována legislativě, požadavkům na návrh návěsu a průzkumu návěsů na českém ...
  • Návrh konstrukce mostového jeřábu 

   Author: David Půlpán; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce mostového jeřábu. V teoretické části se práce zabývá rozdělením jeřábů, popisem jednotlivých částí a rešerší konstrukčních řešení. V praktické části jsou provedeny návrhové ...
  • Návrh mechanismu sklápění zemědělského vleku 

   Author: Patrik Kebort; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem sklápěcího mechanismu pro zemědělský vlek. Obsahuje rešerši aktuálních řešení. Zhodnocení několika variant konstrukčního řešení. Pro vybranou koncepci jsou provedeny kontrolní a ...
  • Návrh otočného jeřábu 

   Author: Matěj Procházka; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce je zaměřená na návrh sloupového jeřábu. V teoretické části je rešerše sloupových jeřábů a jejich využití. Praktická část se zabývá samotným návrhem otočného jeřábu.
  • Návrh lanového vrátku pro posun kolejových vozidel 

   Author: Petr Kolovrátník; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro přesun kolejových vozidel pomocí lana. Cílem je navrhnout a provést kontrolu klíčových částí zařízení a navrhnout jejich uspořádání. Práce obsahuje představení existujících ...
  • Návrh automatického čističe česlí malé vodní elektrárny 

   Author: Petr Nejedlý; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Machač Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí automatického čističe jemných česlí malé vodní elektrárny. V úvodu je představen princip a důvod použití čističů. Dále je provedena rešerše a popis jednotlivých druhů. ...
  • Násypka skládkového stroje 

   Author: Martin Bartoš; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Řípa Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí násypky na uhlí, za použití starých, neaktuálních a nekompletních výkresů. Bylo nutno znovu propočíst pevnostní výpočty a na jejich základě zkonstruovat odpovídající model. Z něj pak ...
  • Návrh vhazovací šachty kontejnerů s možností vážení odpadu 

   Author: Lukáš Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh vhazovací šachty podzemních kontejnerů s možností vážení odpadu. V úvodu práce jsou představeny problémy pojící se s vyhazováním a tříděním odpadu. Rovněž je vysvětlen princip podzemních ...
  • Návrh manipulační plošiny pro svislou dopravu dvoustopých vozidel a jiných břemen. 

   Author: Daniel Rusz; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zvedací plošiny pro přepravu dvoustopých vozidel a jiných břemen. V první části je uvedena rešerše zařízení, které jsou dostupné na trhu. Princip jejich funkce a konstrukce. Další část ...
  • Návrh sedmé osy pro průmyslového robota s menší nosností 

   Author: Vojtěch Paťha; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Rachač Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem práce je navrhnout konstrukční řešení a vytvořit 3D model sedmé osy robota. V teoretické části práce je uveden přehled průmyslových robotů s jejich základními parametry vhodných pro implementaci na sedmou osu. Hlavní ...
  • Návrh nůžkové lineární zdviže 

   Author: Roman Zemánek; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí lineární nůžkové zdviže. Teoretická část obsahuje popis nůžkových mechanismů používaných pro zdviže a typy pohonů zdviží. Praktická část obsahuje konstrukční návrh a výpočty ...