• Lanový HexaSphere 

   Autor: Rada Vojtěch; Vedoucí práce: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Únavová predikce multiaxiálními kritérii v oblasti časované životnosti 

   Autor: Schmidová Nikola; Vedoucí práce: Papuga Jan; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Stroj na testování netěsností klimatizačních jednotek 

   Autor: Duda Tomáš; Vedoucí práce: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Posouzení výpočtových metod pro návrh kompozitních výrobních strojů 

   Autor: Heinl Tomáš; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Kulíšek Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   V práci se vyskytují základní výpočetní metody používané při návrhu kompozitních elementů výrobních strojů. Tyto metody jsou porovnány jak mezi sebou, tak i s experimentálními výsledy.
  • Analýza ohybu kompozitních nosníků 

   Autor: Zavřelová Tereza; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Práce se zabývá porovnáním metod pro výpočet ohybu kompozitních nosníků. Srovnáváme výsledky výpočtů provedených pomocí Bernoulliho metody, metody výpočtu matice ABD a modelů MKP řešených pomocí klasické a objemové skořepiny ...
  • Porovnání stavu napjatosti klasického a vinutého šroubového spoje 

   Autor: Nosek Martin; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Práce se zabývá MKP analýzou napjatosti dvou různých konstrukcí šroubového spoje. Jde o spojení klasického šroubu a matice s metrickým závitem a o netypické spojení vinutého šroubu s vinutou maticí. Práce na kontaktních ...
  • Optimalizace skladby kompozitního nosníku 

   Autor: Toman Jan; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   V této práci se zabýváme optimalizací skladby kompozitního nosníku. Dále řešíme optimalizaci hybridního smykadla obráběcího stroje.
  • Návrh a identifikace zjednodušeného popisu silentbloku pro globální MKP modely 

   Autor: Mračko Michal; Vedoucí práce: Španiel Miroslav; Oponent práce: Jurenka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na popsání metody identifikace dynamických vlastností silentbloku pomocí experimentálně získaných dat, čehož se využije při tvorbě modelu založeném na soustředěných parametrech.
  • Optimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSphere 

   Autor: Štorkán Jaroslav; Vedoucí práce: Valášek Michael; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mechanismu TetraSphere. Klade si za cíl provést co nejkomplexnější prozkoumání vlastností daného mechanismu. Nejdříve budou provedeny kinematické analýzy, kde nejzákladnější je hledání ...
  • Řízení kinematické struktury Sliding delta 

   Autor: Kozák Tomáš; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-22)
   Tato diplomová práce je věnována řízení mechanismů s paralelní kinematickou strukturou a nadbytečnými pohony, které jsou zde zastoupeny robotem Sliding Delta. V první části je vytvořen stručný přehled metod, které lze k ...
  • Řízení kinematické struktury Sliding Star 

   Autor: Šnábl Pavel; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením redundantně poháněného paralelního kinematického manipulátoru Sliding Star. V teoretické části je stručně popsán historický vývoj paralelních robotů, stejně tak jako současné koncepty ...
  • Využití 3D kamery pro určení vzájemné polohy a natočení modelu a změřeného objektu 

   Autor: Prchal Jakub; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá určením vzájemné polohy a natočení modelu a 3D obrazu změřeného objektu. Základem práce je zpracování algoritmů pro analýzu dat z 3D kamery. Tato zařízení jsou v současném průmyslu využívána stále ...
  • Analýza stavu napjatosti a prokluzů násobně nalisovaného spoje při kombinovaném namáhání 

   Autor: Černý Jiří; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Práce se zabývá mechanickými vlastnostmi násobně nalisovaného spoje při kombinovaném namáhání. Je zde zkoumán vliv úpravy distanční vložky na průběhy napětí a průběhy prokluzů.
  • Studie únavového poškozování v podmínkách frettingu 

   Autor: Lutovinov Maxim; Vedoucí práce: Papuga Jan; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá vyhodnocením kvality predikce Dang Vanovy metody implementované do únavových řešičů MSC Fatigue a PragTic a aplikované na případ cyklického zatěžování vzorku a současného otěru v kontaktu s přítlačným ...
  • Modelování šíření trhliny v podmínkách nízkocyklové únavy 

   Autor: Smělík Jan; Vedoucí práce: Španiel Miroslav; Oponent práce: Prantl Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce se zabývá hledáním nové metodiky a možnostmi identifikace materiálových parametrů kumulačního vztahu, který definuje hodnotu funkce poškození v závislosti na velikosti kumulovaných přírůstků disipační energie ...
  • Biomechanika ramenního kloubu ? obtáčení svalů 

   Autor: Votava Jan; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením efektivní metody pro výpočet dráhy svalů na anatomicky reálné 3D geometrii kostí konkrétního pacienta. Zjistili jsme, že naše metoda vykazuje méně artefaktů v určení dráhy svalu než doposud ...
  • Modelování a řízení poddajných mechanismů robotů 

   Autor: Plecháček Jiří; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Práce se zabývá dynamickým modelováním poddajných prostorových mechanismů. První část popisuje sestavení inverzní kinematiky a dynamiky čtyřramenného robotického manipulátoru a následně syntézu a optimalizaci jeho řízení ...
  • Simulační modely tlumičů a jejich identifikace 

   Autor: Houser Lukáš; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-13)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou simulačních modelů tlumičů. Zpracovány jsou dva typy fyzikálních simulačních modelů v prostředí MATLAB-SIMULINK. V průběhu práce je experimentálně změřen reálný tlumič. Na základě získaných ...
  • Experimentální testy a MKP analýzy pevnosti fixace šroubu v kostní tkáni 

   Autor: Konečný Jakub; Vedoucí práce: Horák Zdeněk; Oponent práce: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentálními testy a MKP analýzou pevnosti fixace šroubu v kostní tkáni. V úvodu je zpracována rešeršní studie týkající se odborných článků a ISO norem. Teoretická část poté detailně ...
  • Návrh a analýza rámu horského kola z uhlíkového kompozitu 

   Autor: Čapek Jan; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a analýzou rámu jízdního kola z uhlíkového kompozitu. Na začátku jsou shrnuty metody testování rámů jízdních kol, technologie výroby rámů z kompozitu a metody modelování kompozitů pomocí metody ...