Now showing items 1-11 of 11

  • Automatické rázové buzení vibrujících struktur s laditelným frekvenčním spektrem 

   Author: Vojtěch Kopecký; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Rázové buzení je zásadní součástí zjišťování funkce frekvenčního přenosu pro modální analýzu. Modální analýza zjišťuje dynamické vlastnosti mechanických struktur, s jejich znalostí můžeme například předcházet rezonanci, ...
  •  Automatizace snímání výrobků z FDM 3D tiskárny 

   Author: Eliška Matásková; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato práce se zabývá návrhem přípravku pro automatizaci snímání hotových výrobků z FDM 3D tiskárny Original prusa MINI+. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část seznamuje čtenáře s FDM 3D tiskem ...
  • Detekce poškození kompozitu pomocí laserového vibrometru 

   Author: Němec Jan; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato práce se zabývá ověřením použitelnosti detekce delaminace vláknových kompozitních materiálů metodou porovnání jejich modálních vlastností před poškozením a poté. Analýza modálních vlastností bude provedena experimentálně ...
  • Digitalizační zařízení malých 3D objektů 

   Author: Michal Černý; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, sestrojením a zprovozněním 3D skeneru. Teoretická část se bude zabývat návrhem konstrukce 3D skeneru a následného převodu dat do běžně používaného 3D formátu. Praktická část se bude ...
  • Jednostopé a dvoustopé dynamické modely vozidel 

   Author: Marek Vychopeň; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá modelováním směrové dynamiky vozidel. Jsou zde popsány přístupy ke tvorbě matematických modelů a jejich rozdělení na jednostopé rovinné modely, dvoustopé rovinné modely a modely prostorové. Tato ...
  • Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru 

   Author: Tomáš Šantrůček; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.
  • Model a řízení kinematiky typu DOBOT 

   Author: Jan Hrnčíř; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Bakalářská práce se zaobírá řízením existující kinematiky typu Dobot. Je rozdělena do čtyř částí. V první části byla provedena rešerše používaných kinematických struktur a jejich rozdělení. Druhá část pojednává o zařazení ...
  • Návrh simulačního výpočtového nástroje na vizualizaci toku akustické energie 

   Author: Mejdrechová Megi; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Předmětem této práce jsou metody měření, rekonstrukce a vizualizace zvukového pole a toku akustické energie. První část je věnovaná třem typům algoritmů, které využívá zvuková kamera pro mapování akustických polí - ...
  • Plánování trajektorie spolupracující skupiny všesměrových vozítek s koly Mecanum 

   Author: Manuel Monteiro; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie spolupracující skupiny všesměrových vozítek s koly Mecanum. Na začátku práce je popsáno možné využití takovýchto vozítek. Následně je popsána kinematika vozítek s koly ...
  • Rekonstrukce povrchu vozovky určená z dat senzorů mobilního telefonu 

   Author: Kosenko Alexander; Supervisor: Neusser Zdeněk; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalařská práce se zabývá rekonstrukcí povrchu vozovky z dat určených senzory mobilních telefonů. Teoretická část je věnována senzorům mobilních telefonů, možností získání a zpracování dat ze senzorů s přehledem ...
  • Rozšířený adaptivní tempomat 

   Author: Nedoma Marek; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou snížení spotřeby elektromobilu Fiat Dobló, predikováním optimálního rychlostního profilu na základě znalosti trasy a dopravních předpisů. Teoretický úvod práce popisuje současné ...