Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh metodiky pro predikci poklesu tuhosti únavově zatěžovaných kompozitních konstrukcí 

   Author: Michal Král; Supervisor: Holý Stanislav; Opponent: Laš Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
   Předkládaná disertační práce „Návrh metodiky pro predikci poklesu tuhosti únavově zatěžovaných kompozitních konstrukcí“ se zabývá problematikou výpočtů kompozitních konstrukcí vystavených únavovému zatěžování. Kompozitní ...