Now showing items 33-52 of 110

   Subject
   Gas Industry,Gas Facilities,Gas Pipeline,Maintenance,Evaluation of Technical Condition [1]
   geometric error,volumetric error,thermal error,machine tool,accuracy [1]
   geometrická odchylka,volumetrická chyba,teplotní chyba,obráběcí stroj,přesnost [1]
   identifikační metoda dynamické síly řezného procesu,meze stability,model dynamické síly řezného procesu [1]
   indikace tlaku v pohybujícím se objemu [1]
   Involute Gear,Transmission,Load Distribution [1]
   jaderná fúze,tokamak,jaderná bezpečnost,životní prostředí,Lawsonovo kritérium,recirkulace výkonu,Hallův senzor,ITER [1]
   kalibrace [1]
   koroze materiálu,korozní zkoušky,povrchová úprava,zinkové povlaky [1]
   Laser Shock Processing Technology,parametric model,surface [1]
   long transmission line [1]
   Material Corrosion,Corrosion Tests,Surface Treatment,Zinc Coatings [1]
   Mechanical Properties,Indentation Tests,Non-Destructive Methods,Finite Element Method,Electron Microscopy,Light Microscopy,Microstructure,Plastic Deformation [1]
   Mechanické vlastnosti,indentační zkoušky,nedestruktivní metody,metoda konečných prvků,elektronová mikroskopie,světelná mikroskopie,mikrostruktura,plastická deformace [1]
   mechanicky hnané dmychadlo [1]
   metal plasticity,directional distortional hardening,constitutive model,combined loading,ratcheting,implementation,convexity,FEM [1]
   metoda konečných prvků [1]
   metoda laser shock processing,parametrický model,povrch [1]
   model [1]
   nuclear fuel cladding,coated zirconium alloys,polycrystalline diamond,high temperature oxidation [1]